Πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP

Το πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP είναι ένα ανεξάρτητο και αυστηρό σύστημα αξιολόγησης από ομοτίμους που παρακολουθείται από την ANLP.

Πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP

Επισκόπηση του προγράμματος διαπίστευσης ANLP

Το πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα με αξιολόγηση από ομοτίμους που παρακολουθείται από την ANLP. Επί του παρόντος υφίσταται ορισμένες σημαντικές αλλαγές και μόλις εφαρμοστούν θα εισαχθεί ένα νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων. Οι υφιστάμενοι διαπιστευμένοι εκπαιδευτές του ANLP θα κληθούν να συμμετάσχουν στο νέο σύστημα πριν από την έναρξη λειτουργίας του, ώστε να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το νέο σύστημα πριν αυτό κυκλοφορήσει στην κοινότητα του NLP.

Εάν ενδιαφέρεστε για τη Διαπίστευση ANLP, παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω..

Γιατί να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP

Όποιος έχει περάσει από το πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP θα σας πει ότι πρόκειται για μια ενδελεχή και αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω).

Η αξία της διαπίστευσης του ANLP είναι ότι μπορείτε:

 • Να αυξήσετε την εμπιστοσύνη των δυνητικών πελατών σας και να τους δώσετε πρόσθετους λόγους για να επιλέξουν την εκπαίδευσή σας
 • Να επιδείξετε τη δέσμευσή σας στις βέλτιστες πρακτικές παρέχοντας εξωτερικά διαπιστευμένα προγράμματα
 • Να δημιουργήσετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του κοινού στις υπηρεσίες σας
 • Να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των πελατών σας για διασφάλιση της ποιότητας, έχοντας ανεξάρτητη εξωτερική επαλήθευση για τα προγράμματά σας

Τι περιλαμβάνει η διαπίστευση ANLP

Όλοι οι διαπιστευμένοι εκπαιδευτές ANLP έχουν αποδείξει την αξία τους περνώντας από τη διαδικασία αίτησης διαπίστευσης ANLP. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση του υλικού των μαθημάτων τους, την έγκριση των πολιτικών και διαδικασιών τους και τη διεξαγωγή συνέντευξης από ένα μέλος της επιτροπής εξωτερικής επαλήθευσης που επιβλέπει όλες τις αιτήσεις διαπίστευσης.

Στους εκπαιδευτές χορηγείται διαπίστευση μόνο αφού έχουν γίνει αυτοί οι έλεγχοι, και αφού διαπιστευτούν, επανεξετάζονται ετησίως για να διασφαλιστεί ότι τα μαθήματα και οι μαθητές τους εξακολουθούν να πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.

Η αίτηση για διαπίστευση ANLP περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ολοκληρωμένου εντύπου αίτησης και την ηλεκτρονική υποβολή του στην ANLP, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση αυτή θα εξεταστεί από ένα μέλος της εξωτερικής επιτροπής επαλήθευσης.

Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας, θα είστε υπεύθυνοι για την εσωτερική παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σας σε κάθε μάθημα, ώστε να διασφαλίσετε ότι πληρούν τα πρότυπα που έχετε θέσει.

Μετά την επαλήθευση, το ANLP θα εκδώσει Πιστοποιητικά Διαπίστευσης ANLP (ή, σε περίπτωση συν-διαπίστευσης με άλλο φορέα απονομής, Σφραγίδες Διαπίστευσης ANLP). Αυτές θα είναι μοναδικά αριθμημένες και θα χορηγούνται σε κάθε επιτυχόντα εκπαιδευόμενο και θα καταγράφονται στο κεντρικό μητρώο διαπίστευσης της ANLP.

Πώς υποβάλλω αίτηση για διαπίστευση ANLP

Αφού αποφασίσετε ότι επιθυμείτε να γίνετε διαπιστευμένος εκπαιδευτής ANLP ή να διεξάγετε μαθήματα διαπιστευμένα από το ANLP, απλά ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

 • Κατεβάστε το ANLP Accreditation Introductory Guide και ελέγξτε ότι πληροίτε τα βασικά κριτήρια και κατανοείτε τις βασικές απαιτήσεις της αίτησης
 • Επικοινωνήστε με την ANLP για να ζητήσετε το έντυπο αίτησης και το πλήρες υλικό του οδηγού διαπίστευσης
 • Αρχίστε να συμπληρώνετε το έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP και συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά. Επικοινωνήστε με το ANLP για να τους ενημερώσετε για το πότε σκοπεύετε να υποβάλετε την αίτησή σας, ώστε να ρυθμιστεί η ηλεκτρονική υποβολή και να προσληφθεί ένας εξωτερικός ελεγκτής για να αξιολογήσει την αίτησή σας
 • Υποβάλετε το έντυπο αίτησης στην ANLP μέσω της παρεχόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά σας και τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή σας για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και του εξωτερικού ελεγκτή

Μόλις η αίτησή σας ελεγχθεί ως προς την πληρότητά της, θα εξεταστεί εσωτερικά και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί σε έναν από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς επαληθευτές μας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα περάσετε από συνέντευξη από τον εξωτερικό επαληθευτή - για λόγους ευκολίας, η συνέντευξη αυτή μπορεί να διεξαχθεί τηλεφωνικά.

Εάν επιτύχετε, θα γίνετε μέρος του τρέχοντος προγράμματος διαπίστευσης ANLP και θα πληρώσετε το υπόλοιπο ποσό για την κάλυψη της διαπίστευσης του πρώτου έτους.

Σε περίπτωση αποτυχίας, θα σας προσφερθούν ανατροφοδότηση και συμβουλές και θα σας δοθεί η ευκαιρία να υποβάλετε εκ νέου την αίτησή σας. Υπάρχει διαθέσιμη διαδικασία προσφυγής για κάθε αιτούντα που επιθυμεί να αμφισβητήσει την απόφαση της εξωτερικής επιτροπής επαλήθευσης.

Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής στο πρόγραμμα διαπίστευσης ANLP

Εκτός του ότι μπορείτε να αποδείξετε τη δέσμευσή σας για βέλτιστες πρακτικές και διασφάλιση της ποιότητας και να δώσετε στους δυνητικούς πελάτες σας την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να επιλέξουν τα μαθήματά σας, η συνεχής δέσμευσή σας στο πρόγραμμα διαπίστευσης θα σας δώσει επίσης: -

 • Πλεονέκτημα αγοράς κατά την υποβολή προσφορών για εργασίες, αποδεικνύοντας τη διασφάλιση της ποιότητας στους υποψήφιους πελάτες σας
 • Τη δυνατότητα να αναβαθμίζετε τις υπηρεσίες σας, προωθώντας τα μαθήματά σας ως διαπιστευμένα από τον ανεξάρτητο επαγγελματικό φορέα για το NLP
 • Ένα έτος μέλος του ANLP σε επίπεδο Διαπιστευμένου (η ιδιότητα μέλους του ANLP περιλαμβάνεται στο ετήσιο τέλος διαπίστευσης)
 • Χρήση του λογότυπου ANLP Accredited στην ιστοσελίδα σας και στο διαφημιστικό σας υλικό
 • Αποκλειστικά δικαιώματα αγοράς των χρυσών ανάγλυφων, μοναδικά αριθμημένων σφραγίδων Διαπιστευμένου για τα πιστοποιητικά σας
 • Τρεις μήνες δωρεάν εισαγωγική συνδρομή για να δώσετε ως δώρο σε κάθε υποψήφιο που του απονέμεται Πιστοποιητικό Διαπίστευσης ή Σφραγίδα Διαπίστευσης
 • Τη δική σας σελίδα στον ιστότοπο του ANLP, επιπλέον του προφίλ του μέλους σας
 • Πρόσβαση σε αποκλειστικές ομάδες διαπιστευμένων εκπαιδευτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • 50% έκπτωση στη διαφήμιση Rapport