6 Αρχές της Προστασίας

Η προστασία των παιδιών είναι μια φράση που οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν ακούσει, αλλά μπορεί να δυσκολεύονται να την προσδιορίσουν, καθώς πρόκειται για ένα τόσο ευρύ θέμα.

Επιστροφή στην κατηγορία Βέλτιστη πρακτική

6 Αρχές της Προστασίας

Σημείωση για τα μέλη του ANLP: ANLP έχει συνεργαστεί με το Virtual College για να προσφέρει εκπτώσεις στα μαθήματα Safeguarding με το Virtual College. Για να επωφεληθείτε από αυτό το πλεονέκτημα, συνδεθείτε και χρησιμοποιήστε τον κωδικό έκπτωσης που βρίσκεται στην περιοχή μόνο για μέλη - Εκπτώσεις μελών.

Ποιες είναι οι 6 αρχές της Προστασίας

Τι είναι η Διασφάλιση

Η προστασία των παιδιών είναι μια φράση που οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν ακούσει, αλλά μπορεί να δυσκολεύονται να την προσδιορίσουν, καθώς πρόκειται για ένα τόσο ευρύ θέμα. Η καθοδήγηση Working Together to Safeguard Children 2013 της HM Government παρέχει μια εξήγηση η οποία μπορεί να επεκταθεί ώστε να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων.

Working Together to Safeguard Children: "Ηπροστασία των παιδιών - η δράση που αναλαμβάνουμε για την προαγωγή της ευημερίας των παιδιών και την προστασία τους από τη βλάβη - είναι ευθύνη όλων μας. Όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με παιδιά και οικογένειες έχουν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο".

Πώς και γιατί δημιουργήθηκαν οι 6 αρχές

Ο νόμος περί φροντίδας του 2014 είναι μια κυβερνητική νομοθεσία που αφορά την προστασία και τη διασφάλιση των ενηλίκων. Πρόκειται για ένα έγγραφο ευρείας εμβέλειας που εξετάζει τόσο τους φροντιστές όσο και εκείνους που χρειάζονται φροντίδα, και όταν τέθηκε σε ισχύ το 2015, αντικατέστησε πολλά από τα προηγούμενα. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση εξέδωσε έξι αρχές διασφάλισης, οι οποίες αποτελούν τα σημαντικά στοιχεία κάθε καλής πολιτικής διασφάλισης σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ακόμη και κοινότητα. Ενώ ο νόμος περί φροντίδας και οι αρχές επικεντρώνονται πρωτίστως στην προστασία των ενηλίκων, πολλά από τα θέματα είναι επίσης κατάλληλα όταν πρόκειται για την προστασία των παιδιών από την κακοποίηση, την παραμέληση και τη βλάβη επίσης. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε καθεμία από τις αρχές, εξηγώντας λίγο τι σημαίνει η καθεμία στο πλαίσιο, καθώς και δίνοντας μερικά παραδείγματα για το πού μπορεί να εφαρμόζονται.

Ενδυνάμωση

Η ενδυνάμωση αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της διασφάλισης και ένα στοιχείο που παραδοσιακά έλειπε από τη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ατόμων στο παρελθόν. Η ενδυνάμωση έχει να κάνει με την παροχή στα άτομα όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ελευθερίας και εξουσίας όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τον εαυτό τους. Είναι πολύ σημαντικό ακόμη και τα άτομα που είναι ευάλωτα να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρονται, ο οποίος κυμαίνεται από τη διασφάλιση ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, μέχρι την παροχή επιλογών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να θέλουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση ή να προσεγγίσουν τις ανάγκες διασφάλισής τους στο μέλλον.

Η ενδυνάμωση δεν είναι πάντα εύκολη, ανάλογα με το περιβάλλον φροντίδας, αλλά όσοι διασφαλίζουν τακτικά ότι ενημερώνουν τους ανθρώπους που φροντίζουν και τους συμβουλεύονται όπου είναι δυνατόν, ακολουθούν κατάλληλα αυτή την αρχή. Καθώς αναπτύσσονται οι τρόποι φροντίδας, είναι πιθανό η ενδυνάμωση να γίνεται όλο και πιο σημαντική, με περισσότερες επιλογές που θα δίνονται στους ευάλωτους ενήλικες.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ενδυνάμωση δεν είναι μόνο να δίνουμε στο άτομο επιλογές- είναι επίσης να του δίνουμε την αυτοπεποίθηση να λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ισχυρής υποστήριξης και διαβεβαίωσης στους ανθρώπους και με τη διασφάλιση ότι έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λάβουν μια απόφαση.

Πρόληψη

Η πρόληψη της παραμέλησης, της βλάβης και της κακοποίησης είναι η βασική λειτουργία της διασφάλισης, γεγονός που καθιστά την πρόληψη φυσικά το σημαντικότερο στοιχείο της διασφάλισης. Είναι πολύ καλύτερο να λαμβάνετε μέτρα για να αποτρέψετε την εμφάνιση τέτοιων ζητημάτων από το να αντιμετωπίζετε την κατάσταση όταν συμβαίνει. Ακριβώς όπως συμβαίνει με την υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική ειδικότερα, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα όταν τα ζητήματα προλαμβάνονται συνολικά.

Η πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί με πολυάριθμες μεθόδους, αλλά η άριστη προνοητικότητα και ο σχεδιασμός είναι φυσικά απαραίτητα. Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν ορθή πολιτική διασφάλισης θα είναι σε θέση να κάνουν πολλά όσον αφορά τον εντοπισμό των κινδύνων προτού αυτοί εξελιχθούν σε ζήτημα. Αν σκεφτούμε την ασφάλεια σε ένα γηροκομείο, για παράδειγμα, η πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή εξόδου προς ή από τις εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικά σημαντική, και αν το κάνουμε σωστά θα διασφαλίσουμε ότι μεγάλος αριθμός κινδύνων διασφάλισης δεν θα γίνει ποτέ πρόβλημα. Η τοποθέτηση κλειδαριών στις πόρτες, η τήρηση αρχείων επισκέψεων και η έκδοση δελτίων επισκεπτών αποτελούν παραδείγματα προληπτικών μέτρων διασφάλισης στο πλαίσιο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Προστασία

Η προστασία αναφέρεται στη βασική πράξη της παροχής φροντίδας και υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα όταν τα χρειάζονται. Από τη σωματική έως την ψυχολογική κακοποίηση, ο νόμος περί φροντίδας επιμένει ότι όσοι ασχολούνται με τη διασφάλιση πρέπει να είναι απολύτως έτοιμοι να παρέχουν προστασία στους ανθρώπους. Η πολιτική είναι σημαντική εδώ, επειδή τα άτομα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η σωστή προστατευτική αντίδραση στην κατάσταση - πώς σταματά η κακοποίηση Πώς σταματά η παραμέληση Όποιος εργάζεται με ευάλωτους ενήλικες θα πρέπει να γνωρίζει είτε πώς να προστατεύει όσους φροντίζει, είτε σε ποια αρχή πρέπει να απευθυνθεί για να λάβει υποστήριξη για το σκοπό αυτό.

Αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία της προστασίας, επειδή μερικές φορές απαιτεί σημαντική δράση - ακόμη και δίωξη των υπαιτίων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αναλογικότητα

Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για τη διασφάλιση, ιδίως επειδή πολλά στοιχεία της είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από τη φύση τους. Ως εκ τούτου, η αναλογικότητα θεωρείται στοιχείο της διασφάλισης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικό κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά και με συνεκτίμηση όλων των γεγονότων, χωρίς υπερβολική επέμβαση. Αυτό ισχύει τόσο κατά τον σχεδιασμό προληπτικών μέτρων διασφάλισης που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όσο και κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων ή κινδύνων που μπορεί να έχουν προκύψει.

Η αναλογικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν πρόκειται για φίλους και συγγενείς. Όταν υπάρχουν υποψίες ότι η παραμέληση, η κακοποίηση ή η βλάβη συμβαίνει σε μια οικογένεια, είναι πολύ σημαντικό η αντίδραση να είναι σωστή. Η υπερβολική αντίδραση στην κατάσταση μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό, γι' αυτό και η αναλογικότητα θεωρείται πολύ σημαντική για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες φροντίδας και άλλα άτομα που εργάζονται για τις τοπικές αρχές. Όσοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας, όπως κάποιος που εργάζεται ως φροντιστής ηλικιωμένων, μπορεί να μην εμπλέκονται άμεσα με την αντίδραση σε ένα ζήτημα διασφάλισης - η αρμοδιότητά τους μπορεί να αφορά κυρίως την υποβολή αναφορών - αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζουν αυτή την αρχή.

Συνεργασίες

Η διασφάλιση πρέπει να είναι μια κοινοτική διαδικασία και όχι αποκλειστική ευθύνη ορισμένων ατόμων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, με τον σημαντικότερο να είναι ότι η διασφάλιση είναι απλώς πιο αποτελεσματική όταν δημιουργούνται και ενσωματώνονται στην πράξη εταιρικές σχέσεις.

Όταν η κοινότητα συμμετέχει περισσότερο, είναι πιο πιθανό όσοι ασχολούνται με τη διασφάλιση να είναι αποτελεσματικοί στους ρόλους τους και τελικά, η παραμέληση, η κακοποίηση και η βλάβη είναι λιγότερο πιθανό να συμβούν και είναι πιο πιθανό να ανακαλυφθούν.

Η προστασία δεν αφορά πάντα τα άτομα που περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στη φροντίδα. Οι ευάλωτοι ενήλικες μπορεί να έχουν περιορισμένη μόνο επαφή με εκείνους που έχουν κατά νου τη διαφύλαξη, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πραγματικά σημαντικό για το προσωπικό διαφύλαξης να οικοδομήσει συνεργασίες και σχέσεις με άλλους ανθρώπους με τους οποίους το άτομο έρχεται σε επαφή. Όσο καλύτερα συνδέονται όλοι, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η υπηρεσία.

Αυτό οδηγεί στο επόμενο σημείο, το οποίο είναι ότι πρέπει να δημιουργούνται συνεργασίες και μεταξύ των υπηρεσιών. Η διασφάλιση είναι κάτι που πρέπει να σκέφτονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας, της υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι, και όπου οι πελάτες και οι ασθενείς τους συμπίπτουν, είναι σημαντικό να ανταλλάσσονται πληροφορίες και να συντονίζονται οι δράσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Λογοδοσία

Σε συνέχεια της κοινοτικής πτυχής της διασφάλισης είναι η λογοδοσία. Ενώ οι εργαζόμενοι που έχουν κατονομαστεί είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη, εναπόκειται σε όλους να κάνουν το καθήκον τους. Όλοι οι αρμόδιοι πρέπει να είναι υπόλογοι για το ρόλο που διαδραματίζουν στη διαφύλαξη, και η ευθύνη δεν πρέπει να αποφεύγεται. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις όπου έχει σημειωθεί παραμέληση, κακοποίηση ή βλάβη, μπορεί να εμπλακούν οι αρχές και τα δικαστήρια, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να τεκμηριώνονται όλες οι διαδικασίες και να είναι σαφείς οι ευθύνες. Όταν οι άνθρωποι δεν είναι υπόλογοι, η πολιτική μπορεί να είναι αναποτελεσματική.

Σχετικό με αυτό είναι και το ζήτημα της διαφάνειας. Όλες οι ενέργειες που αφορούν τη διασφάλιση πρέπει να γίνονται σαφείς στις αρμόδιες αρχές, ενώ τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει επίσης να ενημερώνονται. Ενώ οι πληροφορίες είναι συχνά ευαίσθητες και πρέπει να διαχειρίζονται σωστά, δεν πρέπει να είναι απρόσιτες σε όσους πρέπει να τις έχουν ή πρέπει να τις έχουν.

Εάν αισθάνεστε ότι χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση ή θα θέλατε μια πιο επίσημη κατάρτιση επί του θέματος, τότε εξετάστε το ενδεχόμενο να παρακολουθήσετε ένα μάθημα του Virtual College. Ως ειδικοί στην εκπαίδευση για τη διαφύλαξη, διαθέτουν μια σειρά από διαδικτυακά μαθήματα εκπαίδευσης για τη διαφύλαξη, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ. είναι πολύ ευχαριστημένοι που μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα σχετικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τόσο ενήλικες όσο και παιδιά, καθώς και πολλά ειδικά προγράμματα για συγκεκριμένα θέματα.

Virtual College
Virtual College (άρθρο επισκέπτη)

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας έχει παρασχεθεί από και με τη γραπτή συγκατάθεση του Virtual College (20/09/2019)