Πόροι κατάρτισης

Όλα τα προϊόντα του καταστήματος παρέχονται στην αγγλική γλώσσα, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος.

Πακέτο ασκήσεων για εκπαιδευτές από τον Andy Smith

Πακέτο ασκήσεων για εκπαιδευτές από τον Andy Smith

€288.57
 

Σε απόθεμα

Σφραγίδα ψηφιακού διαπιστευμένου εκπαιδευτή ANLP, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης συνδρομής

Σφραγίδα ψηφιακού διαπιστευμένου εκπαιδευτή ANLP, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης συνδρομής

Διαπιστευμένοι εκπαιδευτές Μόνο για μέλη

Εισαγωγική ιδιότητα μέλους - Συνεργάτης - 3 μήνες

Εισαγωγική ιδιότητα μέλους - Συνεργάτης - 3 μήνες

Μόνο για μέλη εκπαιδευτών

Σφραγίδα διαπιστευμένου εκπαιδευτή ANLP inc 3 μήνες συνδρομής

Σφραγίδα διαπιστευμένου εκπαιδευτή ANLP inc 3 μήνες συνδρομής

Διαπιστευμένοι εκπαιδευτές Μόνο για μέλη

Εισαγωγική συνδρομή - Επαγγελματική - 12 μήνες

Εισαγωγική συνδρομή - Επαγγελματική - 12 μήνες

Εγγραφείτε στο ANLP για να αποκτήσετε πρόσβαση

NLP Trainers Megapack από τον Andy Smith

NLP Trainers Megapack από τον Andy Smith

€460.10
 

Σε απόθεμα

Πιστοποιητικά διαπίστευσης ANLP σε 3 μήνες συνδρομής

Πιστοποιητικά διαπίστευσης ANLP σε 3 μήνες συνδρομής

Διαπιστευμένοι εκπαιδευτές Μόνο για μέλη

Εισαγωγική συνδρομή - Εκπαιδευτής - 3 μήνες

Εισαγωγική συνδρομή - Εκπαιδευτής - 3 μήνες

Μόνο για μέλη εκπαιδευτών

Εισαγωγική συνδρομή - Επαγγελματική - 3 μήνες

Εισαγωγική συνδρομή - Επαγγελματική - 3 μήνες

Μόνο για μέλη εκπαιδευτών

Σφραγίδα ψηφιακού διαπιστευμένου εκπαιδευτή ANLP, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής 3 μηνών

Σφραγίδα ψηφιακού διαπιστευμένου εκπαιδευτή ANLP, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής 3 μηνών

Διαπιστευμένοι εκπαιδευτές Μόνο για μέλη