Ειδικοί απεσταλμένοι του NLP

Οι ειδικοί απεσταλμένοι μας στο NLP είναι ειδικοί στον κλάδο και στο αντικείμενο - διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που χρειάζονται κάποιον που έχει συγκεκριμένη εμπειρία.

Η αποστολή της ANLP είναι να είναι ο παγκόσμιος σημαιοφόρος του Επαγγελματικού NLP. Η ANLP νοιάζεται για το εμπορικό σήμα του NLP και θα προωθήσει τη χρήση του Επαγγελματικού NLP σε όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα όταν αυτό εφαρμόζεται από τα μέλη της ANLP.

Οι Ειδικοί Απεσταλμένοι του NLP είναι ειδικοί του κλάδου και του αντικειμένου και μια ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε όταν έχουμε ερωτήσεις εντός ή εκτός της κοινότητας του NLP που χρειάζονται απάντηση από κάποιον που έχει συγκεκριμένη εμπειρία. Θα ζητάμε συμβουλές και καθοδήγηση από τους ειδικούς του κλάδου μας, όταν είναι σκόπιμο και αναγκαίο, ιδίως σε σχέση με θέματα που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Επιπλέον, το εξειδικευμένο σχόλιό τους σε ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να είναι η διαφορά που κάνει τη διαφορά σε κάποιο άλλο μέλος της κοινότητάς μας, δίνοντάς του τη δυνατότητα να χτίσει ισχυρότερες, πιο επαγγελματικές επιχειρήσεις και να διευκολύνει καλύτερες παρεμβάσεις για τους πελάτες του.