NLP specijalistički izaslanici

Naši NLP specijalistički izaslanici su stručnjaci za industriju i predmete - dostupni za odgovore na pitanja kojima je potreban neko ko ima specifičnu stručnost.

AnLP-ova misija je da bude Global Flagbearer za Professional NLP.   ANLP brine o brendu NLP-a i promovisaće upotrebu Professional NLP-a u celom društvu a naročito kada ga isporuče članovi ANLP-a.  

Naši NLP specijalistički izaslanici su stručnjaci za industriju i predmete i grupa na koju se pozivamo kada imamo pitanja iznutra ili izvan NLP zajednice na koja treba da odgovori neko ko ima specifičnu stručnost. Tražićemo savete i smernice od stručnjaka iz naše industrije kada je to prikladno i neophodno, posebno u vezi sa pitanjima vezanim za medije. 

Pored toga, njihov stručni komentar na određenu temu može biti razlika koja pravi razliku za drugog člana naše zajednice, osnažujući ih da grade jače, profesionalnije biznise i olakšavaju bolje intervencije za svoje klijente.