Δημιουργώντας τη ζωή που θέλετε" ακουστική μελέτη από τον Jeremy Lazarus, The Lazarus Consultancy Ltd

Ηχητική μελέτη που καλύπτει την ύλη του μαθήματος προσωπικής ανάπτυξης 'Δημιουργώντας τη ζωή που θέλετε'. Ο τίτλος τα λέει όλα.

Δημιουργώντας τη ζωή που θέλετε" ακουστική μελέτη από τον Jeremy Lazarus, The Lazarus Consultancy Ltd

SKU: JLCLYWCD

Δημιουργώντας τη ζωή που θέλετε" ακουστική μελέτη από τον Jeremy Lazarus, The Lazarus Consultancy Ltd

€20.28

Σε απόθεμα

Ηχητική μελέτη που καλύπτει την ύλη του μαθήματος προσωπικής ανάπτυξης 'Δημιουργώντας τη ζωή που θέλετε'. Ο τίτλος τα λέει όλα.

Το υλικό από το μάθημα προσωπικής ανάπτυξης "Δημιουργώντας τη ζωή που θέλετε".

Η ακουστική μελέτη 'Δημιουργώντας τη ζωή που θέλετε' καλύπτει αυτά τα θέματα: Ο Νόμος της Έλξης, Ο Τροχός της Ζωής, Αξίες, Καθορισμός Στόχων, Αλλαγή πεποιθήσεων, Χρήση της χρονομηχανής σας και Καθοδηγούμενοι Οραματισμοί.

Η ακουστική μελέτη "Δημιουργώντας τη ζωή που θέλετε" είναι μια ψηφιακή (mp3) έκδοση 2 δίσκων

  • Δίσκος 1 - Κύριο CD (περίπου 75 λεπτά)

Δίσκος 2 - Καθοδηγούμενοι Οραματισμοί (περίπου 9 λεπτά)