Τρέχουσα έρευνα στο NLP - Τόμος 2 Εκτύπωση

Πρόκειται για ένα έντυπο αντίγραφο του Current Research in NLP - Volume 2, το οποίο περιέχει τα πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Ερευνητικού Συνεδρίου για το NLP.

Τρέχουσα έρευνα στο NLP - Τόμος 2 Εκτύπωση

SKU: RJ2P

Τρέχουσα έρευνα στο NLP - Τόμος 2 Εκτύπωση

€34.76
Δωρεάν παράδοση

Σε απόθεμα

Πρόκειται για ένα έντυπο αντίγραφο του Current Research in NLP - Volume 2, το οποίο περιέχει τα πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Ερευνητικού Συνεδρίου για το NLP.

Παραγγέλνετε ένα τυπωμένο αντίγραφο του Current Research in NLP.

Τόμος 2 Περιεχόμενα:

Έκθεση σχετικά με προκαταρκτικά στοιχεία από μελέτες περιπτώσεων εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του NLP στις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

John Carey, Richard Churches, Geraldine Hutchinson, Jeff Jones, Paul Tosey, John West-Burnham

Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει πηγή παρεμβάσεων θετικής ψυχολογίας για την αύξηση της αυτοεκτίμησης και της υποκειμενικής ευημερίας σε ψυχολογικά υγιείς πληθυσμούς

Melody Cheal

NLP και PTSD: το Πρωτόκολλο Οπτικής-Κιναισθητικής Διασύνδεσης

Richard M. Gray

Waking Up and Moving On: Αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης σε εφήβους που έχουν αναγνωριστεί ως άτομα που διατρέχουν κίνδυνο παραβατικής συμπεριφοράς

Lisa Wake