Επίτιμα Μέλη του ANLP

Το ANLP υποστηρίζεται από πολλούς διεθνώς αναγνωρισμένους καινοτόμους στο NLP και είναι υπερήφανο που διαθέτει έναν ισχυρό κατάλογο επίτιμων μελών.

Το ANLP υποστηρίζεται από πολλούς διεθνώς αναγνωρισμένους καινοτόμους στο NLP και είναι υπερήφανο που διαθέτει έναν ισχυρό κατάλογο επίτιμων μελών. Σε αυτά τα Επίτιμα Μέλη έχει απονεμηθεί ισόβια ιδιότητα μέλους της ANLP σε αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στον τομέα του NLP.