Čestní členové ANLP

ANLP je podporována mnoha mezinárodně uznávanými inovátory v oblasti NLP a je hrdá na to, že má bohatý seznam čestných členů.

ANLP je podporována mnoha mezinárodně uznávanými inovátory v oblasti NLP a je hrdá na to, že má bohatý seznam čestných členů. Těmto čestným členům bylo uděleno doživotní členství v ANLP jako uznání jejich významného přínosu v oblasti NLP.