Κατηγορία: Το NLP στην εργασία

Πίσω στη βάση γνώσεων

Ανάθεση σε έναν επαγγελματία NLP

Έχετε λοιπόν μια επιχείρηση και μαζί με αυτήν έρχεται η συνήθης δομή... διευθυντές, διευθυντές, επιχειρηματικές μονάδες, λειτουργίες υποστήριξης, άνθρωποι, συστήματα, διαδικασίες... κ.λπ. κ.λπ.
Συνεχίστε την ανάγνωση...


Χρησιμοποιώντας το NLP στην εργασία

Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, έχετε την πολυτέλεια να μην αποκτήσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχετε στη διάθεσή σας μέσω του NLP;
Συνεχίστε την ανάγνωση...Να προσλάβετε έναν επαγγελματία ή να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας;

Να φέρω έναν επαγγελματία του NLP για να πραγματοποιήσει κάποια εκπαίδευση ή να εκπαιδεύσω κάποιο από το προσωπικό μου στο NLP;
Συνεχίστε την ανάγνωση...