Κατηγορία: Τι είναι το NLP;

Πίσω στη βάση γνώσεων

Εφαρμογές του μοντέλου NLP

Η ANLP θεωρεί ότι οι εφαρμογές του NLP εμπίπτουν σε γενικές γραμμές σε τέσσερα διαφορετικά τεταρτημόρια πρακτικής, τα οποία αποτελούν τη βάση αυτού του Μοντέλου Εφαρμογών του NLP
Συνεχίστε την ανάγνωση...Λίγο εμπνευσμένο NLP

Η φανταστική περιγραφή του NLP από τον Ian Gilbert στο "The Little Book of Inspirational Teaching Activities". Αναπαράγεται εδώ με την ευγενική άδεια του Crown House Publishing.
Συνεχίστε την ανάγνωση...

Ορισμός του NLP

Το NLP περιλαμβάνει μοντέλα, τεχνικές και στρατηγικές που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς η γλώσσα που χρησιμοποιούμε επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τα αποτελέσματα που παίρνουμε!
Συνεχίστε την ανάγνωση...