Πώς να κατεβάσετε τα λογότυπα των μελών σας

Αυτός είναι ένας σύντομος οδηγός βίντεο για τα μέλη, που εξηγεί πώς να κατεβάσετε τα λογότυπα των μελών σας.

Επιστροφή στην κατηγορία Μέλη Πώς να Οδηγούς

Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση του λογότυπου των μελών και των λογότυπων της ANLP - Βλέπε ενότητα 1.2 Χρήση των λογότυπων των μελών και της διαπίστευσης