Πώς να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τη συνδρομή μέλους σας

Ένα σεμινάριο της ANLP με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη να αλλάξουν ή να ακυρώσουν τη συνδρομή τους.

Επιστροφή στην κατηγορία Μέλη Πώς να Οδηγούς

Λήψη PDF - How to Change your Membership Subscription

Κατέβασμα PDF - How to Cancel your Membership Subscription

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες αλλαγές που κάνετε στη συνδρομή σας θα τεθούν σε ισχύ μόνο όταν λήξει η τρέχουσα συνδρομή σας. Για παράδειγμα, αν αλλάζετε τους όρους της συνδρομής σας μετά την εισαγωγική δοκιμαστική συνδρομή σας membershp.

Για να ελέγξετε ότι οι αλλαγές που ζητήσατε έχουν ρυθμιστεί, παρακαλούμε είτε να "προβάλετε τις προγραμματισμένες αλλαγές" στο αναδυόμενο παράθυρο της συνδρομής είτε να ελέγξετε τον πίνακα οργάνων σας, όπου αναφέρονται οι προγραμματισμένες αλλαγές.