Ετικέτα: Εκπαιδευτική ανάπτυξη

Πίσω στη βάση γνώσεων

Εφαρμογές του μοντέλου NLP

Η ANLP θεωρεί ότι οι εφαρμογές του NLP εμπίπτουν σε γενικές γραμμές σε τέσσερα διαφορετικά τεταρτημόρια πρακτικής, τα οποία αποτελούν τη βάση αυτού του Μοντέλου Εφαρμογών του NLP
Συνεχίστε την ανάγνωση...