Ετικέτα: Milton Erickson

Πίσω στη βάση γνώσεων

Λίγο εμπνευσμένο NLP

Η φανταστική περιγραφή του NLP από τον Ian Gilbert στο "The Little Book of Inspirational Teaching Activities". Αναπαράγεται εδώ με την ευγενική άδεια του Crown House Publishing.
Συνεχίστε την ανάγνωση...


Ορισμός του NLP

Το NLP περιλαμβάνει μοντέλα, τεχνικές και στρατηγικές που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς η γλώσσα που χρησιμοποιούμε επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τα αποτελέσματα που παίρνουμε!
Συνεχίστε την ανάγνωση...