Κατάλογος Master Trainers

Για να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο "Master" εκπαιδευτών, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του πιστοποιητικού Master Trainer ή/και αποδεικτικά στοιχεία για επαλήθευση.

Για να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο "Master" εκπαιδευτών, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του πιστοποιητικού Master Trainer ή/και αποδεικτικά στοιχεία για επαλήθευση. Η ANLP θα ελέγχει κάθε αίτηση που λαμβάνει με τα σχετικά τρίτα μέρη.

 • Πιστοποιητικό Master Trainer που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη Σχολή NLP (π.χ. ABNLP, INLPTA κ.λπ.) και έχει υπογραφεί από δύο αναγνωρισμένους Master Trainers, θα γίνεται αυτόματα δεκτό για να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα Master Trainer.
 • Ένα Πιστοποιητικό Master Trainer που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης NLP (π.χ. ABNLP, INLPTA κ.λπ.) και υπογράφεται μόνο από έναν Master Trainer, τότε θα πρέπει να ζητήσουμε επιβεβαίωση από τον Φορέα Πιστοποίησης NLP για να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για ένα καλόπιστο πιστοποιητικό πριν το δεχτούμε για συμπερίληψη στον κατάλογο Master Trainer.
 • Πιστοποιητικό Master Trainer που έχει εκδοθεί από μη αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης NLP ή Master Trainer(s) ή από Σχολή NLP της οποίας το πρόγραμμα σπουδών είναι γνωστό ότι δεν πληροί τα συμφωνηθέντα κριτήρια Master Trainer, τότε ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση δείχνοντας πώς πληροί τα ελάχιστα κριτήρια για Master Trainer.

Εάν άλλοι (που δεν εμφανίζονται στον κατάλογο) δηλώνουν ότι είναι Master Trainer ή ισοδύναμοι, και θεωρούν ότι το όνομά τους πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κατάλογο, πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία τους, όπως αναφέρονται παραπάνω, στην ANLP, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο. Η υποβολή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει το πιστοποιητικό τους ως Master Trainer ή/και λεπτομέρειες σχετικά με το πώς πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται για τους Master Trainers.

Γνωστοί Master Trainers στην ANLP

(ενημερωμένος Ιούνιος 2024)

Μέλη της ANLP

 • Lindsey Agness
 • Neil Almond
 • John Cassidy-Rice
 • Melody Cheal
 • Christine Dawson
 • Judith DeLozier
 • Robert Dilts
 • Τζεφ Ντάνκαν
 • Marie Faire
 • Christina Hall
 • Tad James (απεβίωσε)
 • Δρ Bridget Kirsop
 • Sue Knight
 • Billy Kueek
 • Jeremy Lazarus
 • Henrie Lidiard
 • Kit Wan Lim
 • Gary Lintern
 • Judith Lowe
 • Dianne Lowther
 • Ewan Mochrie
 • Colette Normandeau
 • Tony Nutley
 • Steve Payne
 • Ian Pitchford
 • R Ramesh Prasad
 • Frank Pucelik
 • Narmada Rao
 • John Seymour (συνταξιούχος)
 • Nishith Shah
 • Julie Silverthorn
 • Tristan Soames
 • Slavica Squire
 • Robbie Steinhouse
 • Arul Subramaniam
 • Reb Veale
 • Colette White
 • Wyatt Woodsmall

Μη μέλη

 • Ofer Arad
 • Ρίτσαρντ Μπάντλερ
 • Fran Burgess (συνταξιούχος)
 • Michael Carroll
 • Joe Cheal
 • Reg Connolly
 • Lisa de Rijk
 • Zoran Drobnjak
 • Peter Freeth
 • John Grinder
 • Bernd Holzfuss
 • Derek Jackson (απεβίωσε)
 • Adriana James
 • Κρίκετ Κεμπ
 • Paul King
 • Suren Kolkankar
 • Terri Ann Laws
 • Geoffrey Leigh
 • Tom Mackay
 • John MacLachlan
 • Kate McCartney
 • Toby McCartney
 • Peter McNab
 • Karen Meager
 • John Overdurf
 • Francesco Pellegatta
 • Martin Reed
 • Amir Retter
 • Ίαν Ρος
 • Rik Schnabel
 • David Shephard
 • Robert Smith
 • Susi Strang (συνταξιούχος)
 • Carol Talbot
 • Mark Taylor
 • Nicola Taylor
 • Roger Terry (απεβίωσε)
 • John Thompson
 • Sally Vanson (συνταξιούχος)