Seznam hlavních školitelů

Pro zařazení na tento seznam "mistrovských" školitelů musí žadatelé předložit kopii svého certifikátu mistra školitele a/nebo doklad o ověření.

Pro zařazení na tento seznam "mistrovských" školitelů musí žadatelé předložit kopii svého certifikátu mistrovského školitele a/nebo doklad o ověření. ANLP ověří každou přijatou žádost u příslušných třetích stran.

 • Certifikát mistra školitele vydaný uznávanou školou NLP (např. ABNLP, INLPTA atd.) a podepsaný dvěma uznávanými mistry školiteli bude automaticky přijat k zařazení na webovou stránku mistra školitele.
 • Certifikát mistra trenéra vydaný uznávaným certifikačním orgánem NLP (např. ABNLP, INLPTA atd.) a podepsaný pouze jedním mistrem trenérem, pak si musíme vyžádat potvrzení od certifikačního orgánu NLP, abychom se ujistili, že se jedná o certifikát vydaný v dobré víře, než jej přijmeme k zařazení na seznam mistrů trenérů.
 • Certifikát mistra trenéra vydaný neuznaným certifikačním orgánem NLP nebo mistrem (mistry) trenérem (trenéry) nebo školou NLP, o níž je známo, že její učební plán nesplňuje dohodnutá kritéria pro mistra trenéra, pak musí žadatel požádat a prokázat, jak splňuje minimální kritéria pro mistra trenéra.

Pokud ostatní (kteří nejsou uvedeni na seznamu) prohlásí, že jsou Master Trainerem nebo rovnocenným trenérem, a domnívají se, že by jejich jméno mělo být na tomto seznamu uvedeno, musí ANLP předložit své informace, jak je uvedeno výše, aby mohli být na tento seznam zařazeni. Jejich podání by mělo obsahovat jejich certifikát mistra školitele a/nebo podrobnosti o tom, jak splňují kritéria stanovená pro mistry školitele.

Mistři školitelé známí ANLP

(aktualizováno v lednu 2024)

Členové ANLP

 • Lindsey Agness
 • Neil Almond
 • John Cassidy-Rice
 • Joe Cheal
 • Melody Cheal
 • Christine Dawson
 • Judith DeLozier
 • Robert Dilts
 • Zoran Drobnjak
 • Geoff Duncan
 • Marie Faire
 • Christina Hall
 • Tad James (zemřel)
 • Dr. Bridget Kirsop
 • Sue Knight
 • Jeremy Lazarus
 • Henrie Lidiard
 • Judith Lowe
 • Dianne Lowther
 • Ewan Mochrie
 • Colette Normandeau
 • Steve Payne
 • Francesco Pellegatta
 • Ian Pitchford
 • R Ramesh Prasad
 • Frank Pucelik
 • Narmada Rao
 • John Seymour (v důchodu)
 • Nishith Shah
 • Julie Silverthorn
 • Tristan Soames
 • Slavica Squire
 • Robbie Steinhouse
 • Arul Subramaniam
 • Reb Veale
 • Colette White
 • Wyatt Woodsmall

Nečlenové

 • Ofer Arad
 • Richard Bandler
 • Fran Burgess (v důchodu)
 • Michael Carroll
 • Reg Connolly
 • Lisa de Rijk
 • Peter Freeth
 • John Grinder
 • Bernd Holzfuss
 • Derek Jackson (zemřel)
 • Adriana James
 • Cricket Kemp
 • Paul King
 • Suren Kolkankar
 • Terri Ann Laws
 • Geoffrey Leigh
 • Gary Lintern
 • Tom Mackay
 • John MacLachlan
 • Kate McCartney
 • Toby McCartney
 • Peter McNab
 • Karen Meager
 • John Overdurf
 • Martin Reed
 • Amir Retter
 • Ian Ross
 • Rik Schnabel
 • David Shephard
 • Robert Smith
 • Susi Strang (ve výslužbě)
 • Carol Talbot
 • Mark Taylor
 • Nicola Taylorová
 • Roger Terry (zemřel)
 • John Thompson
 • Sally Vanson (v důchodu)