Έρευνα NLP

Το NLP ως εργαλείο προσωπικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης μπορεί να μην απαιτεί έρευνα...και έχουμε κάποια ούτως ή άλλως!

Είδη έρευνας NLP

Το NLP ως εργαλείο προσωπικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης μπορεί να μην απαιτεί έρευνα...και έχουμε κάποια ούτως ή άλλως!

Φυσικά, όταν το NLP χρησιμοποιείται σε κλινικό ή θεραπευτικό περιβάλλον, η σε βάθος έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών, είναι απαραίτητη. Υπάρχουν οργανισμοί, όπως το Research and Recognition Project, που χρηματοδοτούν τέτοιες έρευνες.

Σε άλλους τομείς (όπως η προσωπική, οργανωτική και εκπαιδευτική ανάπτυξη) τα αφηγηματικά στοιχεία, οι μελέτες περιπτώσεων και τα μοντέλα είναι εξίσου σημαντικά και πιο σημαντικά για να αποδείξουν ότι το NLP είναι μια αποτελεσματική λύση.

Το BCG Matrix (Boston Consulting Group, Bruce Henderson, 1968), για παράδειγμα, είναι ένα πολύ σεβαστό μοντέλο που χρησιμοποιείται στη Συμβουλευτική Διοίκησης. Το μοντέλο δημιουργήθηκε από τη μελέτη (μοντελοποίηση) εταιρειών που είχαν κυρίως κάνει κάτι καινοτόμο ή καλό (κυρίως διαισθητικά) γύρω από το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους και συνέχισαν να το κάνουν επειδή δούλευε.

Ο Bruce Henderson της Boston Consulting Group, συγκέντρωσε αυτές τις πληροφορίες και παρήγαγε το μοντέλο σε μια απλή, οπτική μορφή 4 τεταρτημορίων.

Στις μέρες μας, προσαρμόζεται ανάλογα με την κατάσταση και το πλαίσιο του πελάτη... και οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες όπως το 1968... Το ίδιο το μοντέλο δεν αμφισβητείται. Λειτουργεί.