Τρέχουσα έρευνα στο NLP - Τόμος 2 PDF

Αυτός ο τόμος PDF περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα, από εργασίες που παρουσιάστηκαν αρχικά στο δεύτερο Διεθνές Ερευνητικό Συνέδριο NLP που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ το 2010.

Τρέχουσα έρευνα στο NLP - Τόμος 2 PDF

SKU: RJ2PDF

Τρέχουσα έρευνα στο NLP - Τόμος 2 PDF

€5.78

Σε απόθεμα

Αυτός ο τόμος PDF περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα, από εργασίες που παρουσιάστηκαν αρχικά στο δεύτερο Διεθνές Ερευνητικό Συνέδριο NLP που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ το 2010.

Αγοράζετε ένα αντίγραφο PDF.

Περιεχόμενα

Έκθεση σχετικά με προκαταρκτικά στοιχεία από μελέτες περιπτώσεων εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του NLP στις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

John Carey, Richard Churches, Geraldine Hutchinson, Jeff Jones, Paul Tosey, John West-Burnham

Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει πηγή παρεμβάσεων θετικής ψυχολογίας για την αύξηση της αυτοεκτίμησης και της υποκειμενικής ευημερίας σε ψυχολογικά υγιείς πληθυσμούς

Melody Cheal

NLP και PTSD: το Πρωτόκολλο Οπτικής-Κιναισθητικής Διασύνδεσης

Richard M. Gray

Waking Up and Moving On: Αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης σε εφήβους που έχουν αναγνωριστεί ως άτομα που διατρέχουν κίνδυνο παραβατικής συμπεριφοράς

Lisa Wake