Σύμπραξη ANLP και COMENSA

Η συνεργασία ANLP COMENSA είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να δώσει στην COMENSA μια στρατηγική για να επικυρώσει τους NLP Coaches/Mentors που έχει ως Μέλη.

Επιστροφή στην κατηγορία ANLP στη Νότια Αφρική

Μέρος της ευθύνης του ANLP είναι να εφαρμόσει στρατηγικές με οργανισμούς-εταίρους για να διασφαλίσει ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ενεργά το NLP στην εργασία τους έχουν πιστοποιητικά από εκπαιδευτές NLP και ινστιτούτα κατάρτισης NLP που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια περιεχομένου του NLP και ότι ο Coach/πρακτικός ακολουθεί έναν αναγνωρισμένο και εφαρμοσμένο Κώδικα Δεοντολογίας.

Η συνεργασία με την COMENSA είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, ώστε η ANLP και η COMENSA να αποκτήσουν μια στρατηγική για την επικύρωση των NLP Coaches που η COMENSA έχει ως Μέλη. Αυτό δίνει στις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες που προσλαμβάνουν τις υπηρεσίες τους μεγαλύτερη σιγουριά ότι συμβιβάζονται με επαληθευμένους Επαγγελματίες NLP.

Ως επαγγελματικός φορέας σε ένα μη ρυθμιζόμενο σύστημα, η COMENSA αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης ότι τα μέλη της λαμβάνουν μόνο την καλύτερη δυνατή αξία όσον αφορά το ταξίδι τους ως προπονητές, τη συνεχή ανάπτυξή τους και την ανάδειξή τους ως επαγγελματίες στον κλάδο.

Τα μέλη της COMENSA περιλαμβάνουν άτομα που μόλις ξεκινούν το coaching ως φοιτητές, συνηθισμένα μέλη που εργάζονται προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης της ιδιότητάς τους, μέχρι και διαπιστευμένους, ανώτερους διαπιστευμένους και κύριους διαπιστευμένους coaches και μέντορες με τεράστια εμπειρία.

Η COMENSA έχει ένα ισχυρό ήθος στην υποστήριξη της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης των μελών της και ενθαρρύνει τα μέλη της να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Αυτό ενισχύει την πεποίθηση ότι μέσω της συνεργασίας ANLP/COMENSA, στα μέλη της COMENSA θα προσφέρεται ένα μονοπάτι συνεχούς βελτίωσης καθώς ξεκινούν ή συνεχίζουν να αναπτύσσουν το επαγγελματικό τους ταξίδι στο NLP.

Η συνεργασία με την COMENSA αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης στρατηγικής της ANLP για την υποστήριξη των διεθνών οργανισμών μελών που έχουν μέλη που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες NLP. Η εφαρμογή των στρατηγικών δίνει στο κοινό την εμπιστοσύνη ότι και οι δύο οργανισμοί παίζουν το ρόλο τους στον έλεγχο για έγκυρη πιστοποίηση NLP, δεοντολογική πρακτική και υψηλά πρότυπα, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία στους τομείς του Coaching, του Mentoring και του NLP.

Με την COMENSA να είναι ο αποκλειστικός νοτιοαφρικανικός συνεργάτης της ANLP και με τη θέση της ANLP ως παγκόσμιου σημαιοφόρου του επαγγελματικού NLP, η COMENSA πιστεύει ότι οι πάροχοι εκπαίδευσης NLP και τα μέλη επαγγελματιών NLP, που επιλέγουν να γίνουν μέλη της ANLP, θα επωφεληθούν ως εξής:

  • Έχοντας την ευκαιρία τα προγράμματα και οι πιστοποιήσεις τους να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν από την ANLP και με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν αποτελεσματικά τα πρότυπα στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις πρακτικές τους στο NLP.
  • Μόλις ο προπονητής COMENSA NLP Coach χαρακτηριστεί ως Επαγγελματίας, θα επωφεληθεί περαιτέρω από τη δυνατότητα να έχει το παγκοσμίως αναγνωρισμένο λογότυπο ANLP στο προφίλ του.
  • Τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις πρόσθετες υπηρεσίες του ANLP που προσφέρουν στα μέλη του NLP.
  • Να παραμένουν ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις στην κοινότητα του NLP.
  • Δικτύωση με ομοϊδεάτες επαγγελματίες του NLP.
  • Επιπλέον, στους NLP Master Practitioners μας θα προσφερθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσουν ένα μάθημα μετατροπής που θα τους προσφέρει διεθνές καθεστώς.

Η COMENSA ενθαρρύνει τα Μέλη της που χρησιμοποιούν το NLP ως μέρος των υπηρεσιών τους να γίνουν Μέλη της ANLP, έτσι ώστε τα πιστοποιητικά τους NLP να ελέγχονται ως μέρος της διαδικασίας ένταξης. Μόλις εγκριθεί, το λογότυπο Μέλους της ANLP μπορεί να εμφανίζεται στην προσωπική τους σελίδα για να δείχνει το επίπεδο της ιδιότητας του Μέλους. Θα χρεωθεί ένα συμβολικό τέλος για τα μέλη της COMENSA που θέλουν να ελεγχθούν τα πιστοποιητικά τους χωρίς να είναι Μέλη.

Οι επαγγελματίες του NLP που είναι ήδη μέλη του ANLP και παρέχουν υπηρεσίες Coaching, Mentoring ή συμβουλευτικής στη Νότια Αφρική ενθαρρύνονται ενεργά να ενταχθούν στην COMENSA και να επιτρέψουν στους πιθανούς πελάτες τους να δουν τα διαπιστευτήριά τους και τις υπηρεσίες τους στην ιστοσελίδα της COMENSA καθώς και στην ιστοσελίδα του ANLP.

Η COMENSA ενθαρρύνει πάντα τα μέλη της να υποστηρίζουν πρακτικές και δεξιότητες που είναι ηθικές και αξιόπιστες και πιστεύει ότι αυτό είναι που το πλαίσιο ANLP είναι σε θέση να προσφέρει στους επαγγελματίες και τους παρόχους εκπαίδευσης του NLP και προσβλέπει στην ανάπτυξη της πρακτικής του NLP στη Νότια Αφρική με αυτόν τον τρόπο.

Η ANLP πιστεύει επίσης ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχίσει να αυξάνει τα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής και να προωθεί την ηθική εφαρμογή του NLP στο Coaching και το Mentoring στη Νότια Αφρική και πέραν αυτής.