Partnerství ANLP a COMENSA

Partnerství ANLP a COMENSA je významným krokem vpřed, který poskytne COMENSA strategii pro validaci koučů/mentorů NLP, kteří jsou jejími členy.

Zpět na ANLP v Jižní Africe

Součástí odpovědnosti ANLP je realizovat spolu s partnerskými organizacemi strategie, které zajistí, aby co nejvíce lidí, kteří NLP aktivně využívají ve své práci, mělo certifikáty od školitelů NLP a školicích institucí NLP, které splňují minimální kritéria obsahu NLP, a aby kouč/praxe dodržoval uznávaný a prosazovaný etický kodex.

Partnerství s organizací COMENSA je významným krokem vpřed, který dává ANLP a COMENSA strategii pro ověřování platnosti koučů NLP, které má COMENSA za členy. To dává veřejným i soukromým společnostem, které využívají jejich služeb, další jistotu, že uzavírají smlouvu s ověřenými odborníky na NLP.

Jako profesní organizace v neregulovaném systému si COMENSA uvědomuje, že je důležité zajistit, aby její členové dostávali jen to nejlepší, pokud jde o jejich koučovací cestu, další růst a vyniknutí jako profesionálové v oboru.

Členy COMENSA jsou ti, kteří s koučováním teprve začínají jako studenti, dále řadoví členové, kteří se snaží získat status pověřeného kouče, až po pověřené kouče, seniorní pověřené kouče a mistrovské pověřené kouče a mentory s rozsáhlými zkušenostmi.

Organizace COMENSA má silný étos podpory dalšího profesního rozvoje vlastního členství a podporuje členy v dalším rozvoji. To posiluje přesvědčení, že díky partnerství ANLP/COMENSA bude členům COMENSA nabídnuta cesta dalšího zdokonalování při zahájení nebo dalším rozvoji jejich profesní cesty v oblasti NLP.

Partnerství s organizací COMENSA je součástí pokračující strategie ANLP na podporu mezinárodních členských organizací, jejichž členové poskytují profesionální služby v oblasti NLP. Realizace strategií dává veřejnosti jistotu, že obě organizace hrají svou roli při kontrole platné certifikace NLP, etické praxe a vysokých standardů, což přináší ještě větší důvěryhodnost oborům koučování, mentoringu a NLP.

Vzhledem k tomu, že COMENSA je exkluzivním jihoafrickým partnerem ANLP, a vzhledem k postavení ANLP jako globálního vlajkonoše profesionálního NLP, COMENSA věří, že poskytovatelé školení NLP a praktikující členové, kteří se rozhodnou stát členy ANLP, budou mít následující výhody:

  • Budou mít možnost, aby jejich programy a certifikace byly hodnoceny a schváleny ANLP, a tím účinně zvýší standardy svých školicích programů a postupů v oblasti NLP.
  • Jakmile bude kouč NLP COMENSA klasifikován jako profesionál, bude mít dále prospěch z toho, že bude moci mít na svém profilu celosvětově uznávané logo ANLP.
  • Možnost využívat další služby ANLP, které nabízí svým členům NLP.
  • Zůstat v obraze s nejnovějším vývojem v komunitě NLP.
  • Navazování kontaktů s podobně smýšlejícími odborníky na NLP.
  • Kromě toho bude našim NLP Master Practitioners nabídnuta možnost absolvovat konverzní kurz, který jim nabídne mezinárodní status.

COMENSA vyzývá své členy, kteří používají NLP jako součást svých služeb, aby se stali členy ANLP, aby byly jejich certifikáty NLP zkontrolovány v rámci procesu přistoupení. Po schválení může být na jejich osobní stránce zobrazeno logo člena ANLP, které ukazuje úroveň jejich členství. Těm členům COMENSA, kteří chtějí, aby byly jejich certifikáty zkontrolovány bez členství, bude účtován nominální poplatek.

Odborníci na NLP, kteří již jsou členy ANLP a poskytují koučovací, mentorské nebo poradenské služby v Jihoafrické republice, jsou aktivně vyzýváni, aby se připojili ke COMENSA a umožnili svým potenciálním klientům zobrazit si jejich osvědčení a služby na webových stránkách COMENSA i na webových stránkách ANLP.

COMENSA vždy podporuje své členy, aby prosazovali postupy a dovednosti, které jsou etické a důvěryhodné, a věří, že právě to je rámec ANLP schopen nabídnout našim odborníkům na NLP a poskytovatelům školení, a těší se, že se praxe NLP v jižní Africe bude tímto způsobem rozvíjet.

ANLP rovněž věří, že toto partnerství bude i nadále zvyšovat standardy osvědčených postupů a podporovat etické poskytování NLP v oblasti koučování a mentoringu v Jižní Africe i mimo ni.