ANLP i COMENSA partnerstvo

AnLP COMENSA partnerstvo je značajan korak napred da se COMENSA-i pruži strategija za validaciju NLP Trenera/Mentora koje imaju kao članove

Nazad na ANLP u Južnoj Africi

Deo odgovornosti ANLP-a je sprovođenje strategija sa partnerskim organizacijama kako bi se osiguralo da što više ljudi koji aktivno koriste NLP u svom radu ima sertifikate NLP trenera i NLP instituta za obuku koji zadovoljavaju minimalne kriterijume NLP sadržaja i da se Coach/practitioner pridržava priznatog i primenjenog Etičkog kodeksa. 

Partnerstvo sa COMENSA je značajan korak napred kako bi se ANLP-u i COMENSA-i dala strategija za validaciju NLP Trenera koje COMENSA ima kao članove.  To javnim i privatnim kompanijama koje angažuju svoje usluge daje dodatni duševni mir da se ugovaraju sa proverenim NLP Profesionalcima.

Kao profesionalno telo u neregulisanom sistemu, COMENSA prepoznaje važnost obezbeđivanja da njihovi članovi dobiju samo najbolju vrednost u smislu svog koučing putovanja, kontinuiranog rasta i ističe se kao profesionalci unutar industrije.

Članstvo u COMENSA sastoji se od onih koji tek počinju da se koučinga kao članovi studenata, do običnih članova koji rade u pravcu svog akreditivnog statusa, preko akreditivnih, starijih akreditivnih i master akreditivnih trenera i mentora sa ogromnom količinom iskustva.

COMENSA ima snažan ethos u podršci kontinuiranom profesionalnom razvoju u sopstvenom članstvu i ohrabruje članove da nastave da se razvijaju.  To jača uverenje da će kroz ANLP/COMENSA partnerstvo članovima COMENSA biti ponuđen kontinuirani put usavršavanja na početku ili nastavku razvoja svog profesionalnog NLP putovanja.

Partnerstvo sa COMENSA je deo ANLP-ove tekuće strategije za podršku međunarodnim organizacijama članstva koje imaju članove koji pružaju profesionalne NLP usluge.  Implementacija strategija daje poverenje javnosti da obe organizacije igraju svoju ulogu u proveri važeće NLP sertifikacije, etičke prakse i visokih standarda što donosi još veći kredibilitet u oblasti Coachinga, Mentorstvo i NLP.

S tim što je COMENSA ekskluzivni južnoafrički partner ANLP-a i sa ANLP-ovom pozicijom Global Flagbearers for Professional NLP, COMENSA veruje da će NLP provajderi obuke i članovi praktičara, koji izaberu da postanu članovi ANLP-a, imati koristi na sledeći način:

  • Imaju mogućnost da njihovi programi i sertifikati budu procenjeni i odobreni od strane ANLP-a i time efikasno podižu standarde u svojim NLP programima obuke i praksama. 
  • Jednom kada se COMENSA NLP Coach klasifikuje kao Professional, oni će imati dodatnu korist tako što će moći da imaju globalno priznat ANLP logo na svojim profilima.
  • Mogućnost uživanja u dodatnim ANLP uslugama koje nude svojim NLP članovima.
  • Ostajete u toku sa najnovijim dešavanjima u NLP zajednici. 
  • Umrežavanje sa slično orijentisanim NLP profesionalcima.
  • Pored toga, našim NLP Master Practitionerima biće ponuđena mogućnost da završe kurs konverzije koji će im ponuditi međunarodni status.  

COMENSA ohrabruje svoje članove koji koriste NLP kao deo svojih usluga da postanu članovi ANLP-a tako da se njihovi NLP sertifikati provere kao deo procesa pridruživanja.  Kada bude odobren, logotip ČLANA ANLP-a može biti prikazan na njihovoj ličnoj stranici kako bi se prikazao njihov nivo članstva.  Nominalna naknada će biti naplaćena onim članovima COMENSA koji žele da njihovi sertifikati budu provereni bez članstva.

Oni NLP profesionalci koji su već članovi ANLP-a i pružaju usluge Coachinga, Mentoringa ili Consultinga u Južnoj Africi aktivno se ohrabruju da se pridruže COMENSA i omoguće svojim potencijalnim klijentima da pregledaju svoje akreditive i usluge na sajtu COMENSA, kao i na ANLP vebsajtu.

COMENSA uvek ohrabruje svoje članove da poštuju prakse i veštine koje su etičke i verodostojne i veruju da je to ono što je ANLP okvir u stanju da ponudi našim NLP praktičarima i pružaocima obuke i raduje se rastu prakse NLP-a u južnoj Africi na ovaj način.

ANLP takođe veruje da će ovo partnerstvo nastaviti da podiže standarde najbolje prakse i promoviše etičku isporuku NLP-a u Coachingu i Mentoringu u Južnoj Africi i šire.