Promena ili otkazivanje pretplate na članstvo

AnLP uputstvo koje ima za cilj da osposobi članove da promene ili otkažu pretplatu na članstvo.

Nazad na Članovi Kako do vodiča

PDF Download - https://anlp.org/private/files/1978933a2d3aff2190cb0950f4d4c9e6.pdf">>Kako da promenite pretplatu na članstvo

PDF Download - https://anlp.org/private/files/3ba4d1f5e593daceb66f14a351fb8b74.pdf">>Kako otkazati pretplatu na članstvo

 

NAPOMENA: Neke promene koje izvršite na pretplati stupiće na snagu tek kada istekne trenutni član. Na primer, ako menjate uslove članstva nakon uvodne probne suđenja za članstvo.

Da biste proverili da li su tražene promene podešene, "prikaži planirane promene" na iskačućem broju pretplate ili proverite kontrolnu tablu, gde su prijavljene planirane promene.