INLPTA - Međunarodno udruženje NLP trenera

Međunarodna NLP Asocijacija trenera (INLPTA) je svetska asocijacija profesionalnih NLP trenera i master trenera.

Nazad na NLP sertifikaciona tela

INLPTA - Međunarodno udruženje NLP trenera

Međunarodna NLP Asocijacija trenera (INLPTA) je svetsko udruženje profesionalnih NLP Trainers i Master Trainers koji su posvećeni uspostavljanju i održavanju najviših standarda kvaliteta u NLP obuci za akreditaciju.

Glavna kancelarija INLPTA nalazi se u Virdžiniji SAD; kancelarija za Evropu i Afriku je u Minhenu, u Nemačkoj, a tu je i kancelarija Velike Britanije.

Sa članovima na pet kontinenata, INLPTA tvrdi da je jedina organizacija koja:

a) Objavljuje kompletan i detaljan nastavni program NLP kurseva obuke, uključujući Diplomu, Practitioner, Master Practitioner, Trainer i Master Trainer;

b) Samostalno meri kvalitet i standarde svojih članova obuke.

Kriterijumi za članstvo u INLPTA su sledeći:

Punopravno članstvo:

Sertifikovani NLP Trainer ili Master Trainer koji je pohađao INLPTA Trainer ili Master Trainer Training, i uspešno prošao zahteve za ocenjivanje i sertifikaciju ispunjava uslove za punopravno članstvo.

Punopravni članovi dobijaju sertifikat o članstvu i mogu da reklamiraju da njihova obuka zadovoljava INLPTA standarde kvaliteta, etike i profesionalizma. Njihovo ime, odnosno ime njihove organizacije za obuku, dodaje se na listu organizacija za obuku koje je odobrila INLPTA, a koje se pojavljuju na inLPTA veb lokaciji i šalju se građanima kao odgovor na upite. Oni učestvuju u šemi direktnih povratnih informacija i izdaju zvanične INLPTA diplome, sertifikovanog praktičara i sertifikovane master practitioner sertifikate svojim učenicima.

Pridruženo članstvo:

  1.   NLP trener ili poslovni konsultant koji je pohađao INLPTA Obuku za trenere, a nije završio evaluaciju i sertifikaciju, ima pravo na pridruženo članstvo.
  2.   Sertifikovani NLP Trainer ili Master Trainer koji nije pohađao INLPTA obuku, ali želi da se pretplati na etiku, standarde kvaliteta i nastavni program INLPTA ispunjava uslove za pridruženo članstvo.

Pridruženi članovi dobijaju sertifikat o pridruženo članstvo, i mogu da reklamiraju da prate INLPTA standarde kvaliteta, etike i profesionalizma, kao i (tamo gde je to prikladno) da njihova NLP obuka za sertifikaciju zadovoljava objavljeni standardni sadržaj INLPTA. Oni takođe moraju da učestvuju u šemi obrasca povratnih informacija, ali možda neće izdati zvanične INLPTA sertifikate svojim učenicima.

Članstvo u diplomskim studijama:

Svako ko je pohađao NLPTA priznati NLP kurs na nivou Diplome, Praktičara ili Master Practitionera, i želi da se pretplati na etičke i standarde kvaliteta INLPTA ima pravo na diplomirano članstvo.

Diplomirani članovi dobijaju sertifikat o članstvu diplomiranih studenata.