Definicija NLP-a

NLP se sastoji od modela, tehnika i strategija koje nam pomažu da shvatimo kako jezik koji koristimo utiče na način na koji razmišljamo i rezultate koje dobijamo!

Nazad na Šta je NLP?

Definicija NLP-a

NLP označava 'Neuro lingvističko programiranje' i postoji od 1970-ih kada su njegovi suosnivači, Ričard Bandler i Džon Grinder prvi put modelirali terapeute Miltona Eriksona, Gregorija Bejtsona, Frica Perlsa i Virdžiniju Satir.

ANLP definiše NLP na sledeći način:

"NLP kombinuje teorije, modele i tehnike iz niza naučnih i ezoteričnih oblasti, da kreira pristupačne, razumljive 'alate' koje mogu da koriste pojedinci, timovi i organizacije i primenjuju se u raznim kontekstima kako bi se poboljšali ishodi, podržalo blagostanje i stvorila promena"

Ovi modeli, tehnike i strategije su evoluirali od modeliranja izvrsnosti, kako bi nam pomogli da bolje razumemo kako naši misaoni procesi i ponašanje, uključujući i način na koji jezik koristimo, utiču na način na koji razmišljamo i rezultate koje dobijamo. Manekenstvo izvrsnosti na bilo kom polju nam omogućava da donesemo pozitivnu promenu u sebi i drugima.

Bukvalni prevod fraze 'Neuro lingvističko programiranje' je da NLP osnažuje, omogućava i uči nas da bolje razumemo način na koji naš mozak (neuro) obrađuje reči koje koristimo (jezički) i kako to može da utiče na našu prošlost, sadašnjost i budućnost (programiranje). Daje nam strategije za posmatranje ljudskog ponašanja i učenje iz najboljeg (i najgoreg) od toga!

Jednostavno rečeno, promena je moguća - sve što vam je potrebno je želja za promenom i spremnost da naučite nove načine bića...sa sobom, svojim mislima i sa drugima.

NLP je definisan kao "korisnički priručnik za vaš um" jer nam proučavanje NLP-a daje uvid u to kako naši obrasci razmišljanja mogu da utiču na svaki aspekt našeg života.

Sedamdesetih godina prošlog veka, ko-kreatori NLP-a su prvobitno definisali NLP na sledeći način:

"NLP je stav koji je nezasita radoznalost o ljudskim bićima sa metodologijom koja za sobom ostavlja trag tehnike."

Ričard Bandler (ko-kreator NLP-a)

"Strategije, alati i tehnike NLP-a predstavljaju priliku za razliku od bilo koje druge za istraživanje ljudskog funkcionisanja, ili preciznije, taj redak i vredan podskup ljudskog funkcionisanja poznat kao genije."

John Grinder (ko-kreator NLP-a)