Ono što NLP nije...

Da biste razumeli šta je NLP, možda bi bilo korisno da razumete nešto o onome što NLP nije.

Nazad na Šta je NLP?

Ono što NLP nije...

Često nas pitaju "šta je NLP?" Želimo da vam damo kristalno jasnu sliku o čemu se radi, a da bismo to uradili, možda bi bilo korisno da razumete nešto o onome što NLP nije.

S obzirom na to da mnogi originalni NLP modeli potiču od manekenskih terapeuta kao što su Fric Perls, Virdžinija Satir i Milton Erikson, NLP se može posmatrati kao terapija. 

NLP se često naziva 'terapija', međutim, to je obično u 'najslabiji' smislu te reči – na isti način na koji kupovinu možemo nazvati maloprodajnom 'terapijom' ili gong kupkom kao zvučnom 'terapijom'.  

Da budem potpuno jasan, NLP se obično ne smatra terapijom kada se uzme u obzir pored tradicionalnijih situacija kao što su:

  • Psihoterapija
  • Psihologija
  • Psihoanalize
  • Savetovanje
  • Hipnoterapija
  • Klinička terapija
  • Pseudoscience!

Neurolingvistička psihoterapija (NLPt) se razlikuje od NLP-a i terapeuti koji su specijalizovani za ovaj pristup registrovani su kod NLPtCA, koji su akreditaciono telo za UKCP (Savet Velike Britanije za psihoterapiju). NLP terapeut će imati minimum 4 godine kliničkog treninga.

NLP profesionalac nije terapeut osim ako pored NLP-a nemaju i specifične kvalifikacije ni na jednom od ovih polja. Kada to urade, koristiće svoj NLP da poboljšaju i dopune svoje terapijske kvalifikacije.