Profesionalizam u NLP obuci

ANLP, kao interesna kompanija u zajednici, postoji da služi NLP zajednici i informiše javnost o opšte prihvaćenim praksama u neregulisanoj industriji.

Nazad na Obuka u NLP-u

Profesionalizam u NLP obuci

ANLP, kao interesna kompanija u zajednici, postoji da služi NLP zajednici i informiše javnost o opšte prihvaćenim praksama u neregulisanoj industriji. To znači da vam možemo ponuditi naše nezavisno viđenje, na osnovu činjenice da nismo vezani niti povezani ni sa jednom kompanijom za obuku.

Kako se sve više organizacija pojavilo, tvrdeći da će isporučiti NLP obuku koja menja život, bilo po niskoj ceni ili ogromnoj ceni (to se, na kraju svega, menja život), ANLP polja se više raspituju o dvostrukoj marljivosti, a potencijalni studenti žele da provere da li će njihova obuka biti priznata ili ne.

Pitanja se kreću od

  • Da li mogu legalno da se praksim kao NLP Profesionalac?
  • Иak i ako moj trening nije priznat od strane ANLP-a, da li je to bitno?
  • Radila sam 12 sati online (samo video) kurs praktikanata – da li mogu da vežbam kao NLP Professional?
  • Kako da osiguram da treniram 'pravi način' da ponudim svoje usluge kao NLP Professional?

Nažalost, moguće je da ljudi isporuče NLP obuku, a da ne budu pravilno sertifikovani za to jer je NLP neregulisan...baš kao što je 'moguće' da ljudi isporuče obuku u čitavom nizu nasumičnih predmeta, a da za to nisu adekvatno kvalifikovani.

Razlika je u tome što dok je NLP neregulisan, to je uspostavljeno polje i već ima globalno prihvaćenu strukturu obuke i sertifikacije.

Ako je vaša namera da NLP praktikujete na profesionalan način i koristite svoje NLP veštine sa sobom i drugima, onda ima smisla da osigurate da naučite NLP kroz uobičajeno prihvaćene rute treninga, što podrazumeva da vas obuči pravilno sertifikatni NLP Trainer.

Uvek je važno proveriti loza trenera i da li mogu da pokažu (sa proverljivim sertifikatima) da imaju odgovarajuću obuku. Sva osnovana NLP sertifikaciona tela će voditi evidenciju o tome ko je trenirao sa njima, tako da će moći da potvrde sertifikat. Tu su i osnovane, ugledne Organizacije za akreditaciju koje akredituju NLP Profesionalce i NLP Obuku - i NLP Sertifikaciona tela i Akreditaciona tela mogu se naći u srodnim kategorijama navedenim na ovoj stranici.

Kada ANLP dobije sertifikate članova od trenera, sertifikujući organizaciju ili akreditaciono telo koje nam je prethodno bilo nepoznato – pratimo ga do njegovog izvora. To je deo provera due diligence koje radimo na našim članovima tako da smo uvereni da oni imaju sertifikat o aporiji i uvereni su da održavamo standarde za članove ANLP-a i NLP Professionals.

Ako nameravate da postanete NLP Professional, onda je važno da ste spremni da uradite isto, kao deo vaše dvostruke marljivosti. 

Proverite ostale članke u ovoj kategoriji baze znanja, koji su odvojeno povezani zajedno sa ovim člankom, posebno članak koji objašnjava strukturu NLP sertifikacije.

Proverite i povezane kategorije povezane sa ovim člankom, gde ćete pronaći članke kao što su:

Izbor dobrog NLP profesionalca

Pored toga, ako želite da proverite naše akreditive, onda proverite ove stranice, koje se mogu naći u odeljku O nama na veb lokaciji: