Istorija NLP-a

NLP kao model se može pratiti do njegovih utvrđenih i dobro prepoznatih korena u više različitih arena.

Nazad na Šta je NLP?

Istorija NLP-a

Ideje i pristup pronađeni u NLP-u izvlače se iz dve glavne oblasti razmišljanja. Prvi je kibernetika, među disciplinski pogled na to kako se sistemi organizuju na osnovu povratnih informacija koje su razvijene četrdesetih i pedesetih godina prošlog veka, i u kojem je još jedan veliki uticaj na NLP GregoriJa Bejtsona bio suštinska figura. Osnivači NLP- a, Bandlera i Grindera, odjekuju centralnim principima kibernetika kada kažu da je 'osnovna jedinica analize u komunikaciji licem u lice petlja za povratne informacije' (Bandler & Grinder 1979:2).

Druga oblast razmišljanja je rad Instituta za mentalna istraživanja Palo Alto šezdesetih godina prošlog veka, u koji je Bateson ponovo bio uključen. Značajno, istraživači Palo Alta istakli su pragmatiku ljudske komunikacije, koja takođe karakteriše NLP, i konstruktivizam, što je ideja da ljudi ne mogu da znaju 'stvarnost' kao takvu, tako da neminovno deluju u skladu sa konstrukcijama koje stvaraju.

Pored ostalih uticaja, pokret za samopomoć koji se pojavio u SAD sredinom dvadesetog veka možda je oblikovao NLP više nego što se obično priznaje. Naglasak NLP-a na potencijalu da osoba promeni sebe, i njena obećanja osnaživanja i ličnog uspeha, odražavaju etos samopoboljšanja koji se može pratiti do "Kako osvojiti prijatelje i uticati na ljude" (prvi put objavljen 1936), i 'Moć pozitivnog razmišljanja' Normana Vinsenta Pealea (iz 1952).

Ljudski potencijalni pokret je takođe bio značajan. Šezdesetih godina Kalifornija je postala centar pokreta rasta, oličen u Institutu Esalen koji je osnovan u Big Suru 1962. godine, a u koji su učestvovali psihoterapeuti Virdžinija Satir i Fric Perls.

Perls, jedan od glavnih programera Geštalt terapije, bio je autor u izdanju Roberta Špicera. Perls je umro 1970. Špicer je tražio od Bandlera da transkribuje snimke Perlsa na poslu i uredi nepotpun rukopis, koji će biti objavljen posthumno. Bandler je potom upoznao Virdžiniju Satir, ponovo preko Spitzera, koji je tražio od Bandlera da snimi i transkribuje jednomesečnu radionicu koju satir treba da vodi u Kanadi, sa namerom da ovaj materijal pretvori u knjigu.

Prateći ova iskustva, Bandler je studirao na Kresge koledžu, radikalnom eksperimentu u komunalnom, alternativnom obrazovanju, na Univerzitetu u Santa Kruzu. Tamo je upoznao suosnivača NLP-a, Džona Grindera, koji se pridružio Univerzitetu Kalifornije kao asistent profesora 1970. Kresge nikako nije bio tipičan za američko fakultetsko obrazovanje, pa čak ni sa Univerziteta u Santa Kruzu; Bandler, Grinder, razni vršnjaci i kasnije i sam Bejtson, upoznali su se dok je ovaj eksperiment bio na vrhuncu. Dva toma 'Strukture magije', objavljena 1975.

Paul Tosey
Paul Tosey (član članka)

Ja sam nezavisni istraživač, konsultant, trener, autor i urednik. Nekadašnji univerzitetski akademik na poslovnim studijama, naširoko sam objavljivao na NLP i Čistom jeziku.