ITA - Međunarodna akademija trenera

Formirali su ga John Grinder, Carmen Bostic St Clair i Michael Carroll kako bi osigurali da NLP Treneri imaju najviši standard treninga,

Nazad na NLP sertifikaciona tela

ITA - Međunarodna akademija trenera

Izvod sa ITA sajta:

John Grinder, Carmen Bostic St Clair i Michael Carroll formirali su Međunarodnu akademiju trenera kao način da osiguraju da NLP Trainers imaju najviši standard obuke, pre nego što ponude NLP kurseve javnosti. Izborom ITA trenera imate uveravanja da je vaš trener obučen i nagrađen sertifikatom kao trener lično od strane NLP ko-kreatora Džona Grindera, novog ko-developera koda, Karmen Bostić Sent Kler i Majkla Kerola.

Misija:

Misija ITA je da kontinuirano unapređuje kvalitet NLP Training-a u ponudi NLP javnosti tako što će obezbediti da naši član Trainersi sami nisu dobili najkvalitetnije NLP Trainers Training i testiranje, kao i da su treneri članica posvećeni kontinuiranom razvoju i unapređenju sopstvenih NLP veština.

John Grinder želi da osigura svoje namere kada se ko-kreiranje terena održava i integritet NLP-a je očuvan za buduće NLP generacije na kojima će se graditi.