NLP Master Trainers

Samo 'Master Trainer' NLP-a može da isporuči NLP Trainers Training i izda NLP Trainers sertifikat NLP Trainers-u.

Nazad na Obuka u NLP-u

NLP Master Trainers

Šta je NLP Master Trainer

Samo 'Master Trainer' NLP-a ili neko ko je dostigao ekvivalentni standard u okviru Profesionalnog esnafa, IANLP-a ili IN-Instritutesa, može da isporuči NLP Trainers Training i izda NLP Trainers sertifikat NLP Trainers-u.

Malo je 'Majstora trenera' jer su kriterijumi da se to postane energični! ANLP nastavlja da radi sa svim priznatim sertifikacionim telima u Velikoj Britaniji i globalno priznatim Asocijacijama kako bi osigurao da postoji definitivna lista onih NLP Trainers za koje se priznaje da su kvalifikovani da isporuče Trainers Training, svakako u Velikoj Britaniji i inostranstvu.

Ako predlažete da polagnete kurs obuke za NLP Trainers, molimo vas da se uverite da će vaše kvalifikacije biti priznate od strane relevantnih tela od kojih biste želeli priznanje pre nego što krenete na kurs obuke.

Pre mnogo godina, ANLP je radio sa svim glavnim organizacijama sa sedištem u Velikoj Britaniji na izradi skupa kriterijuma koji će, ako budu ispunjeni, omogućiti da treneri budu priznati od strane ANLP-a kao u mogućnosti da isporuče NLP Trainers Training kurseve. Pogledajte našu web stranicu 'Master Trainer Criteria'

ANLP je sastavio listu aktuelnih Master Trainersa, koju možete proveriti ovde.

Korišćenje ANLP Veb lokacije za pronalaženje bona fide NLP Trainers Training:

Zahvalni smo ABNLP, INLPTA, ITA i Profesionalnom esnafu na pomoći u sastavljanju kriterijuma 'Master Trainer'.