Kriterijumi master trenera

Postoji niz utvrđenih kriterijuma koji će omogućiti da treneri budu priznati od strane ANLP-a kao u mogućnosti da isporuče NLP Trainers Training kurseve.

Nazad na Obuka u NLP-u

Kriterijumi master trenera

Kriterijumi za postanje NLP Master Trainer

Samo 'Master Trainer' NLP-a, ili neko ko je dostigao ekvivalentni standard u okviru Profesionalnog esnafa, IANLP-a, INLPTA ili IN-Institutes), može da isporuči NLP Trainers Training i izda NLP Trainers sertifikat NLP Trainers-u.

Malo je 'Master Trainers', naročito u Velikoj Britaniji i postoji određena konfuzija oko toga ko je prepoznat kao prikladno 'kvalifikovan' da isporuči Trainers Training.

ANLP je radio sa Forumom rukovodstva Velike Britanije, panelom koji su činili predstavnici globalno prihvaćenih sertifikacionih tela, uključujući ABNLP, INLPTA, ITA, The Professional Guild i nezavisne NLP trenere. Zahvalni smo im na kontinuiranoj saradnji u sastavljanju kriterijuma master trenera.

Kao rezultat toga, proizveden je niz kriterijuma koji će, ako budu ispunjeni, omogućiti da treneri budu priznati od strane ANLP-a i mnogih drugih Udruženja, kao što je u mogućnosti da isporuče kurseve obuke NLP Trainers.

Dogovoreno je od strane Foruma rukovodstva da svi 'Master Trainers' imaju:-

 • Mogućnost da dokumentuju svoje 'korene' u Bandleru ili Grinder-ovom radu.
 • Master Trainer Sertifikat potpisan od strane 2 Sertifikovana Master Trainersa čiji su koreni u Radu Bandler & Grinder.

Liderski forum prepoznaje da za rast terena ne mogu svi studenti da se obučavaju i sertifikuju direktno od strane ko-programera. Stoga će ANLP prepoznati sve sertifikovane Trainers i 'Master Trainers' koji mogu da dokumentuju da je jedan od njihovih prethodnih Trainers ili Master Trainers bio u generaciji sertifikovanoj direktno od strane Bandlera ili Grindera, bez obzira na to koliko je 'generacija' pre toga došlo do te sertifikacije. Ovo je ono što mi nazivamo dokumentovanjem vaših 'korena' u Bandler & Grinders radu.

Gde početi?

Liderski forum se složio da je od suštinskog značaja da podnosioci zahteva imaju široko iskustvo u isporuci NLP Trening kurseva pre nego što su podneli zahtev da postanu 'Master Trainer'; i.e. oni treba da služe nekom obliku 'Šegrtovanja'.

Ovo 'Šegrtovanje' može da postigne bilo koji od njih;

 • pohađa formalni kurs 'Master Trainer', koji isporučuju priznati 'Master Trainers' ili;
 • prateći rutu 'Profesionalna procena' koja podrazumeva obezbeđivanje 'Sponzora/Mentora' sa liste priznatih 'Master Trainers' na ANLP veb lokaciji.

Pojedinac će biti slobodan da izabere sa kojim Profesionalnim telom želi da se uskladi za ovaj deo svog razvoja (koje podleže ispunjavanju kriterijuma podobnosti svog izabranog Profesionalnog tela).

Kriterijumi 'Master Trainer'

Podnosioci zahteva moraju imati praktično iskustvo u isporuci obuke, posebno je to uslov da:-

 • Najmanje 3 godine je prošlo od postizanja NLP Trainer Sertifikacije i za to vreme to;
  • Oni su, kao Lead Trainer, održali minimum 10 Practitioner i 5 Master Practitioner kurseva koji zadovoljavaju minimalne kriterijume koje je postavio ANLP.
  • Oni su u mogućnosti da pruže dokaze o navedenom dostignuću koje mora da uključuje 'Sponzor/Mentor/Master Trainer' posmatranje i povratne informacije, o integraciji i proceni svakog od sledećih načina:
   • NLP Practitioner kurs
   • NLP Master Practitioner kurs
 • Oni su takođe sigurno aktivno uključeni u isporuku NLP Train the Trainer kurseva, kao minimum:

  • Asistencija na najmanje tri NLP Train kursa trenera

  • Ko-obuka najmanje jednog NLP Train kursa trenera, ili isporuka par sesija na TT kursu, to treba da primeti njihov Sponzor/Mentor/Master Trainer.

  • Oni moraju biti u stanju da pokažu da mogu da isporuče bilo koji element Practitioner, Master Practitioner ili Trainers Training 'na zahtev' odnosno bez obaveštenja ili vremena pripreme. To će uključivati demo i vežbe.

 • Da pruže dokaze da su dali značajan doprinos NLP zajednici. Ovo može da potegne oblik takvih stvari kao što su:

  • Istraћivanje

  • Publikacije – pisanje knjiga, članaka itd

 • Da im sertifikat 'odjave' dva 'Master Trainers' – ili njihov 'Sponzor/Mentor/Master Trainer' plus još jedan Master Trainer koji će pregledati svoj izveštaj o aplikaciji/sponzorstvu.