Έρευνα NLP

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να επιβεβαιώσει αν το NLP χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των εργαζομένων στην πραγματική πρακτική...

Έρευνα NLP

Ένας διδακτορικός φοιτητής στην Ουγγαρία εκπονεί μια ερευνητική εργασία με θέμα "Η χρήση των τεχνικών NLP στην πράξη και ο προσδιορισμός των καλύτερων τεχνικών για την ενίσχυση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ)" και μας προσέγγισε για βοήθεια.

Προθεσμία για να βοηθήσετε στην έρευνα: 22/11/2022

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα εδώ

Λεπτομέρειες

Παρά τη χρήση του NLP στον εργασιακό χώρο στην πραγματική ζωή, σπάνιες είναι οι επιστημονικές έρευνες που μελετούν τη σχέση μεταξύ NLP, εργασιακού χώρου και συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων(EI).

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να επιβεβαιώσει αν το NLP χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των εργαζομένων στην πραγματική πρακτική και τις καλύτερες τεχνικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερηςμελέτης για μια διδακτορική έρευνα που διερευνά τηδυνατότητα χρήσης του νευρογλωσσικού προγραμματισμού (NLP) και της ύπνωσης, για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Η διδακτορική διατριβή, και έτσι η μελέτη, γίνεται στο BME, Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομίας της Βουδαπέστης από τον Ahlem Khefacha, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Beatrix Séllei.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα απαιτήσει περίπου 10 έως 15 λεπτά το πολύ.

Περιέχει 3 ενότητες : ενότητα 1 = γενική ερώτηση , 2 = NLP και σχέση εργαζομένων, 3 = EI και NLP.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που διαθέτετε για να βοηθήσετε στην ανάπτυξη των επιστημονικών ερευνών του NLP.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα εδώ