Výzkumný průzkum NLP

Cílem tohoto průzkumu je ověřit, zda se NLP využívá pro rozvoj zaměstnanců v reálné praxi...

Výzkumný průzkum NLP

Doktorandka z Maďarska pracuje na výzkumném projektu "Využití technik NLP v praxi a určení nejlepších technik pro zvýšení emoční inteligence (EI)" a obrátila se na nás s žádostí o pomoc.

Termín pro pomoc při výzkumu: 22. 11. 2022

Průzkumu se můžete zúčastnit zde

Podrobnosti na

Přestože se NLP na pracovišti v reálném životě používá, jen zřídka se objevují vědecké výzkumy, které by se zabývaly vztahem mezi NLP, pracovištěm a emoční inteligencí zaměstnanců(EI).

Cílem tohoto průzkumu je potvrdit, zda se NLP v reálné praxi využívá pro rozvoj zaměstnanců a jaké jsou nejlepší techniky související s rozvojem emoční inteligence zaměstnanců.

Tento průzkum je součástí širšístudie pro doktorandský výzkum, který zkoumá možnosti využití neurolingvistického programování (NLP) a hypnózy k rozvoji emoční inteligence (EI) zaměstnanců na pracovišti.

Doktorát, a tedy i studii, provádí v BME na Budapešťské technické a ekonomické univerzitě Ahlem Khefacha pod vedením profesorky Beatrix Séllei.

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 až maximálně 15 minut.

Obsahuje 3 oddíly : oddíl 1 = obecná otázka , 2 = NLP a vztah k zaměstnancům, 3 = EI a NLP.

Získané údaje zůstanou důvěrné a budou použity výhradně pro akademické účely.

Předem vám děkujeme za váš čas, který věnujete pomoci rozvíjejícímu se vědeckému výzkumu NLP.

Průzkumu se můžete zúčastnit zde