Milion funti sa četiri sesije i unapređenje naredbe o udaranju

Metju je bio partner u firmi srednje veličine Čarter knjigovođa. Želeo je da poboljša svoj učinak na poslu

Milion funti sa četiri sesije i unapređenje naredbe o udaranju

Posted by Jeremy Lazarus Na

Izazov

Metju je bio partner u firmi srednje veličine Čarter knjigovođa. Želeo je da poboljša svoj učinak na poslu, i da se uzdigne u pekinšku u računovodstvenom partnerstvu. Ranije nije imao trenera.

Efekat

Izazov se jednostavno svodio na Metjuovu ambiciju i želju za ostvarenjem. Već je imao sjajan život, bio je veoma uspešan. Samo je hteo da gradi na tome.

Rešenje

Koristio sam standardni poslovni trenerski pristup, pitajući Metjua šta želi (da mu bude zaista jasno o tome), a onda da istražim njegove opcije da to ostvarim i dogovorim se o akcionim poenima na svakoj sesiji. Nije imao ograničavajuća uverenja, bio je samo zauzet čovek sa brojnim pozivima u svoje vreme. Pomažući mu da bude jasan u pogledu svojih ciljeva i vrednosti, bio je u stanju da jasno odredi prioritete.

Rezultat

Metju je bio neko koga sam poznavala iz grupe za poslovno umrežavanje. Svaka osoba ima priliku svakih nekoliko nedelja da uradi 10 minuta prezentacije umesto uobičajenih 1 minut. Kada je bio moj red, zamolio sam Metjua i još neke ljude koje sam trenirao da urade svedočenja za mene. Metju je ustao i rekao 'Imao sam 4 trenerske sesije od Džeremija, i zaradio sam milion funti. Plus sam se popeo na broj 3 u 'redosledu udaranja' u firmi.

Jeremy Lazarus
Jeremy Lazarus

NLP Master Trainer, specijalizovan za NLP za coaching, biznis i sport