NLP za lekare

Prijavio sam se na NLP kurs posle preporuke kolege koji ga je opisao kao 'menjanje života'. Nisam bio razoиaran.

NLP za lekare

Posted by Jo Waddell Na

Dr KT, GP u Jorkširu, piše o njihovom iskustvu pohađanja jednog dana NLP kursa za doktore:

"Prijavio sam se na NLP kurs posle preporuke kolege koji ga je opisao kao 'promenu života'. Nisam bio razoиaran.

Naš NLP Trainer, Jo, je takođe GP za vežbanje, i tako razume pritiske sa kojima se svakodnevno suočavamo i izazove koji učestvuju u našim profesionalnim životima. Kurs je bio angažovan i interaktivan od samog početka sa Jo omogućavajući delegatima da postave dnevni red, čineći oblasti obuhvaćene relevantnim za naše potrebe.

Naučili smo tehnike za pomoć pacijentima koje su praktične, lake za podučavanje u desetominutnim konsultacijama i zapravo rade! 

Džo se takođe pozabavila našim ličnim potrebama, dajući nam alate koji će nam pomoći u našoj elastičnosti i omogućiti nam da se osvrnemo na naše opšte životne ciljeve.

Već sam koristio neke od ovih alata u operacijama i praktikovao tehnike za poboljšanje sopstvenog fokusa, energije i samopouzdanja.

Ubiraću prednosti ovog dana još mnogo godina koje dolaze i preporučiću svima koji imaju priliku da pohađaju neki od ovih kurseva da ga zgrabe obema rukama."
 

Jo Waddell
Jo Waddell