Kursevi/radionice

Virtuelni događaji
Događaji uživo
Hibridni događaji


9th Dec
NLP Modelling – Temelj svih NLP-a
NLP Modelling – Temelj svih NLP - Razvijanje veština u praksi NLP Modellinga.

Ovaj kurs je modularan i ima 18 other part

 • 2nd November 2023 - Meet & Greet
 • 4th November 2023 - Welcome & the Meaning of Mastery. Herojovo putovanje
 • 5th November 2023 - Herojovo putovanje
 • 25th November 2023 - NLP Meta Programmes & iWAM Profiling
 • 26th November 2023 - Objedinjena teorija NLP-a
 • 10th December 2023 - Modeliranje faktora uspeha (prvi deo)
 • 27th January 2024 - Autentično koučing
 • 28th January 2024 - Osnovna transformacija
 • 17th February 2024 - Know Thyself – Modelling Beliefs & Coaching at the Identity Level
 • 18th February 2024 - Uvaћavanje istrage kao koučing modela
 • 16th March 2024 - Napredni lingvistički obrasci
 • 17th March 2024 - Napredne NLP aplikacije za promenu
 • 20th April 2024 - Istraživanje vrednosti
 • 21st April 2024 - Modeliranje faktora uspeha (drugi deo)
 • 18th May 2024 - Korišćenje NLP-a u razvoju grupe
 • 19th May 2024 - Coaching Groups & Teams
 • 8th June 2024 - Prvi deo integracije – prezentacija projekta NLP modelinga
 • 9th June 2024 - Integration Part Two – SMF Project Presentation – Planning of the Future.

Tony Nutley

10th Dec
Falmouth, Cornwall
One Day NLP Training
Ovaj dan je osmišljen tako da iskusite kako vam Neuro-lingvističko programiranje može pomoći da dođete do rezultata koje želite u ličnom i profesionalnom životu.

10th Dec
NLP Practitioner - Modul Šesti: Lingvistika Drugi deo
Ovaj modul vas upoznaje sa magičnim načinima na koje je Milton Erickson koristio jezik na umetnički nejasan način da pomogne svojim klijentima da se promene

Ovaj kurs je modularan i ima 19 other part

 • 29th October 2023 - Online NLP Practitioner - Predstavljanje kursa
 • 5th November 2023 - NLP Practitioner - Modul One: Definisanje NLP-a
 • 12th November 2023 - NLP Practitioner - Modul dva: Temelji NLP-a
 • 19th November 2023 - NLP Practitioner - Modul tri: Reprezentativni sistemi i šare očiju
 • 26th November 2023 - NLP Practitioner - Modul four: Postavka cilja
 • 3rd December 2023 - NLP Practitioner - Modul Pet: Lingvistika Prvi deo
 • 17th December 2023 - NLP Practitioner - Modul Sedam: Lingvistika Drugi deo
 • 14th January 2024 - NLP Practitioner - Modul osam: Reframing
 • 21st January 2024 - NLP Practitioner - Modul Devet: Submodalities 'The Difference That Makes The Difference'
 • 28th January 2024 - NLP Practitioner - Modul Ten: Moć verovanja
 • 4th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Eleven: Swish Patterns
 • 11th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Twelve: Fast Phobia Cure Model
 • 25th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Trinaest: Osnovna i naslagana sidra
 • 3rd March 2024 - NLP Practitioner - Modul Fourteen: Collapse Anchors
 • 10th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Petnaest: Lančana sidra
 • 17th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Sixteen: The 'S' Word Strategies
 • 24th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Seventeen: Integracija delova ili Vizuelna skvoš
 • 14th April 2024 - NLP Practitioner - Modul Eighteen: Povlačenje svega zajedno
 • 21st April 2024 - NLP Practitioner - Konačna procena

Lindsey Agness, Master Trainer of NLP

10th Dec
Modeliranje faktora uspeha (prvi deo)
Modeliranje faktora uspeha (Prvi deo) - Ovaj prvi deo SFM-a istraživaće ključni koncept razvoja našeg preduzetničkog duha.

Ovaj kurs je modularan i ima 18 other part

 • 2nd November 2023 - Meet & Greet
 • 4th November 2023 - Welcome & the Meaning of Mastery. Herojovo putovanje
 • 5th November 2023 - Herojovo putovanje
 • 25th November 2023 - NLP Meta Programmes & iWAM Profiling
 • 26th November 2023 - Objedinjena teorija NLP-a
 • 9th December 2023 - NLP Modelling – Temelj svih NLP-a
 • 27th January 2024 - Autentično koučing
 • 28th January 2024 - Osnovna transformacija
 • 17th February 2024 - Know Thyself – Modelling Beliefs & Coaching at the Identity Level
 • 18th February 2024 - Uvaћavanje istrage kao koučing modela
 • 16th March 2024 - Napredni lingvistički obrasci
 • 17th March 2024 - Napredne NLP aplikacije za promenu
 • 20th April 2024 - Istraživanje vrednosti
 • 21st April 2024 - Modeliranje faktora uspeha (drugi deo)
 • 18th May 2024 - Korišćenje NLP-a u razvoju grupe
 • 19th May 2024 - Coaching Groups & Teams
 • 8th June 2024 - Prvi deo integracije – prezentacija projekta NLP modelinga
 • 9th June 2024 - Integration Part Two – SMF Project Presentation – Planning of the Future.

Tony Nutley

17th Dec
NLP Practitioner - Modul Sedam: Lingvistika Drugi deo
Ovaj modul istražuje Meta Model jedan od osnovnih jezičkih modela u NLP-u. Saznajte kako da postavite najsaurovnija pitanja u bilo kojoj situaciji.

Ovaj kurs je modularan i ima 19 other part

 • 29th October 2023 - Online NLP Practitioner - Predstavljanje kursa
 • 5th November 2023 - NLP Practitioner - Modul One: Definisanje NLP-a
 • 12th November 2023 - NLP Practitioner - Modul dva: Temelji NLP-a
 • 19th November 2023 - NLP Practitioner - Modul tri: Reprezentativni sistemi i šare očiju
 • 26th November 2023 - NLP Practitioner - Modul four: Postavka cilja
 • 3rd December 2023 - NLP Practitioner - Modul Pet: Lingvistika Prvi deo
 • 10th December 2023 - NLP Practitioner - Modul Šesti: Lingvistika Drugi deo
 • 14th January 2024 - NLP Practitioner - Modul osam: Reframing
 • 21st January 2024 - NLP Practitioner - Modul Devet: Submodalities 'The Difference That Makes The Difference'
 • 28th January 2024 - NLP Practitioner - Modul Ten: Moć verovanja
 • 4th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Eleven: Swish Patterns
 • 11th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Twelve: Fast Phobia Cure Model
 • 25th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Trinaest: Osnovna i naslagana sidra
 • 3rd March 2024 - NLP Practitioner - Modul Fourteen: Collapse Anchors
 • 10th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Petnaest: Lančana sidra
 • 17th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Sixteen: The 'S' Word Strategies
 • 24th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Seventeen: Integracija delova ili Vizuelna skvoš
 • 14th April 2024 - NLP Practitioner - Modul Eighteen: Povlačenje svega zajedno
 • 21st April 2024 - NLP Practitioner - Konačna procena

Lindsey Agness, Master Trainer of NLP
7th Jan
Bristol BS2 8QN, Somerset
One Day NLP Training
Ovaj dan je osmišljen tako da iskusite kako vam Neuro-lingvističko programiranje može pomoći da dođete do rezultata koje želite u ličnom i profesionalnom životu.

9th Jan
Ashford , Kent
NLP Hybrid Trainers Training Modul One: Prvi koraci
Ovo je sesija uživo na mreži koja uključuje sve što treba da znate da biste postali svetski NLP Trainer

Ovaj kurs je modularan i ima 7 other part

 • 23rd January 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Two: Presentation Skills Part One
 • 20th February 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Three: Presentation Skills Part Two
 • 19th March 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Four: Becoming a World-Class NLP Trainer
 • 16th April 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Five: Delivering Successful Demonstrations
 • 14th May 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Six: Designing World-Class NLP Trainings
 • 4th June 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Modul Sedam: Pokretanje uspešnog NLP trening biznisa i priprema za procenu
 • 18th June 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Accredited Evaluation Process

Lindsey Agness, Master Trainer of NLP


14th Jan
NLP Practitioner - Modul osam: Reframing
Saznajte kako da dizajnirate i koristite sadržaj i značenje reframe, tako da možete da pomerite model sveta druge osobe ka drugačijoj perspektivi.

Ovaj kurs je modularan i ima 19 other part

 • 29th October 2023 - Online NLP Practitioner - Predstavljanje kursa
 • 5th November 2023 - NLP Practitioner - Modul One: Definisanje NLP-a
 • 12th November 2023 - NLP Practitioner - Modul dva: Temelji NLP-a
 • 19th November 2023 - NLP Practitioner - Modul tri: Reprezentativni sistemi i šare očiju
 • 26th November 2023 - NLP Practitioner - Modul four: Postavka cilja
 • 3rd December 2023 - NLP Practitioner - Modul Pet: Lingvistika Prvi deo
 • 10th December 2023 - NLP Practitioner - Modul Šesti: Lingvistika Drugi deo
 • 17th December 2023 - NLP Practitioner - Modul Sedam: Lingvistika Drugi deo
 • 21st January 2024 - NLP Practitioner - Modul Devet: Submodalities 'The Difference That Makes The Difference'
 • 28th January 2024 - NLP Practitioner - Modul Ten: Moć verovanja
 • 4th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Eleven: Swish Patterns
 • 11th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Twelve: Fast Phobia Cure Model
 • 25th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Trinaest: Osnovna i naslagana sidra
 • 3rd March 2024 - NLP Practitioner - Modul Fourteen: Collapse Anchors
 • 10th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Petnaest: Lančana sidra
 • 17th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Sixteen: The 'S' Word Strategies
 • 24th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Seventeen: Integracija delova ili Vizuelna skvoš
 • 14th April 2024 - NLP Practitioner - Modul Eighteen: Povlačenje svega zajedno
 • 21st April 2024 - NLP Practitioner - Konačna procena

Lindsey Agness, Master Trainer of NLP

14th Jan
Falmouth, Cornwall
One Day NLP Training
Ovaj dan je osmišljen tako da iskusite kako vam Neuro-lingvističko programiranje može pomoći da dođete do rezultata koje želite u ličnom i profesionalnom životu.

19th Jan - 22nd Jan
Bristol BS2 8QN, Somerset
NLP Practitioner Program - Modul 1
Deo sa veštinama fondacije! Naučićete specifične NLP veštine, koje će se pretvoriti u ostatak NLP Practitioner programa

Ovaj kurs je modularan i ima 4 other parts

 • 23rd February 2024 - NLP Practitioner Program modul 2
 • 22nd March 2024 - NLP Practitioner Program modul 3
 • 26th April 2024 - NLP Practitioner Program modul 4
 • 17th May 2024 - NLP Practitioner Program modul 5
21st Jan
NLP Practitioner - Modul Devet: Submodalities 'The Difference That Makes The Difference'
Saznajte više o magiji submodalnosti i kako možete da promenite značenje nečijeg iskustva promenom podmodalnosti tog iskustva.

Ovaj kurs je modularan i ima 19 other part

 • 29th October 2023 - Online NLP Practitioner - Predstavljanje kursa
 • 5th November 2023 - NLP Practitioner - Modul One: Definisanje NLP-a
 • 12th November 2023 - NLP Practitioner - Modul dva: Temelji NLP-a
 • 19th November 2023 - NLP Practitioner - Modul tri: Reprezentativni sistemi i šare očiju
 • 26th November 2023 - NLP Practitioner - Modul four: Postavka cilja
 • 3rd December 2023 - NLP Practitioner - Modul Pet: Lingvistika Prvi deo
 • 10th December 2023 - NLP Practitioner - Modul Šesti: Lingvistika Drugi deo
 • 17th December 2023 - NLP Practitioner - Modul Sedam: Lingvistika Drugi deo
 • 14th January 2024 - NLP Practitioner - Modul osam: Reframing
 • 28th January 2024 - NLP Practitioner - Modul Ten: Moć verovanja
 • 4th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Eleven: Swish Patterns
 • 11th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Twelve: Fast Phobia Cure Model
 • 25th February 2024 - NLP Practitioner - Modul Trinaest: Osnovna i naslagana sidra
 • 3rd March 2024 - NLP Practitioner - Modul Fourteen: Collapse Anchors
 • 10th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Petnaest: Lančana sidra
 • 17th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Sixteen: The 'S' Word Strategies
 • 24th March 2024 - NLP Practitioner - Modul Seventeen: Integracija delova ili Vizuelna skvoš
 • 14th April 2024 - NLP Practitioner - Modul Eighteen: Povlačenje svega zajedno
 • 21st April 2024 - NLP Practitioner - Konačna procena

Lindsey Agness, Master Trainer of NLP

23rd Jan
Ashford , Kent
NLP Hybrid Trainers Training Module Two: Presentation Skills Part One
Ovo je uživo onlajn sesija osmišljena da omogući svakom učeniku da se oseća samouvereno i udobno pred bilo kojom veličinom publike

Ovaj kurs je modularan i ima 7 other part

 • 9th January 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Modul One: Prvi koraci
 • 20th February 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Three: Presentation Skills Part Two
 • 19th March 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Four: Becoming a World-Class NLP Trainer
 • 16th April 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Five: Delivering Successful Demonstrations
 • 14th May 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Module Six: Designing World-Class NLP Trainings
 • 4th June 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Modul Sedam: Pokretanje uspešnog NLP trening biznisa i priprema za procenu
 • 18th June 2024 - NLP Hybrid Trainers Training Accredited Evaluation Process

Lindsey Agness, Master Trainer of NLP