Dužine kursa

Dužina NLP kursa je promenljiva u zavisnosti od toga koju kompaniju za obuku odaberete. Dužine kursa sertifikata Practitioner se razlikuju kao i Diploma, Master Practitioner i Trainers Training.

Nazad na Obuka u NLP-u

Dužine kursa

Dužina NLP kursa je promenljiva u zavisnosti od toga koju kompaniju za obuku odaberete. Dužine kursa sertifikata Practitioner se razlikuju kao i Diploma, Master Practitioner i Trainers Training.

Prvobitno, kada je NLP prvi put uveden u Velikoj Britaniji, programi obuke zahtevali su minimum 120 sati pohađanja sa sedištem, ili licem u lice vreme učenja. U današnje vreme kursevi se dosta razlikuju i mogu se sačinjati od potpuno živog pohađanja (odnosno treninga licem u lice**) ili kombinacije pred-kurs studija i treninga licem u lice.

Zaista, mnogi kursevi su manji od 120 kombinovanih časova, a u ponudi su čak i online Practitioner kursevi, koji uopšte ne zahtevaju treninge licem u lice.

Iako ANLP ne favorizuje nikakvu određenu strukturu kursa jer kvalitet obuke zavisi od mnogo više dužine kursa, preporučujemo obuku licem u lice ako nameravate da koristite svoj sertifikat za rad sa drugima. Na kraju svega, da li biste želeli da radite sa lekarom ili advokatom koji je svoj zanat naučio samo gledanjem videa ili sa knjigama!

ANLP stoga preporučuje minimum 50 časova pohađanja uživo (obuke licem u lice) za Practitioner nivo i 80 časova pohađanja master practitioner nivoa - ANLP Professional Membership odražava ovaj minimalni zahtev. 

**  'Licem u lice' može da uključuje virtuelnu obuku koja zadovoljava ANLP kriterijume za virtuelnu obuku. Za više informacija posetite ANLP  stranicu kriterijuma za virtuelnu obuku