IN-Instituti

ANLP, IANLP, IN-Institutes i INLPTA formirali su prijateljski saradnički način asocijativne saradnje, u službi NLP-a.

Nazad na Udruženja za saradnju

IN-Instituti

ANLP, IANLP, IN-Institutes i INLPTA formirali su prijateljski saradnički način asocijativne saradnje, u službi NLP-a.

IN-Institutes je globalna Asocijacija za članstvo sa sedištem u Nemačkoj.

Vizija

IN označava korišćenje NLP-a

  • za doprinos mirnom svetu, gde svi žele da pripadaju
  • za odličnu komunikaciju unutar ljudi u smislu unutrašnjeg mira uma, samoostvarenje i življenja potencijala
  • za odličnu komunikaciju među ljudima za međusobno razumevanje i najviše rezultate u postizanju ciljeva koji su dobri za sve na planeti Zemlji

Misija

IN označava

  • nudeći udruženje gde članovi mogu da uče jedni od drugih
  •  premošćavanje efikasne praktične primene NLP-a sa akademskim obrazovanjem, teorijom i istraživanjem
  •  pružanje osobama koje traže NLP obuku ili profesionalne sa relevantnim informacijama
  •  razvoj najviših etičkih i standarda kvaliteta u NLP-u
  •  organizovanje uzbudljivih NLP, Coaching & Hypnosis Svetskih kongresa za odličnu komunikaciju i lični rast

Za više informacija posetite web sajt IN-Institutes