ITA - Mezinárodní trenérská akademie

Založili ji John Grinder, Carmen Bostic St Clair a Michael Carroll, aby zajistili, že školitelé NLP budou mít nejvyšší úroveň školení,

Zpět na Certifikační orgány NLP

ITA - Mezinárodní trenérská akademie

Výpis z webových stránek ITA:

John Grinder, Carmen Bostic St Clair a Michael Carroll založili The International Trainers Academy, aby zajistili, že školitelé NLP budou mít nejvyšší úroveň výcviku, než začnou nabízet kurzy NLP veřejnosti. Výběrem školitele ITA máte jistotu, že váš školitel byl vyškolen a získal certifikát školitele osobně od spolutvůrce NLP Johna Grindera, spoluautorky nového kódu Carmen Bostic St Clair a Michaela Carrolla.

Poslání:

Posláním ITA je neustále zlepšovat kvalitu nabídky školení NLP pro veřejnost tím, že naši členové - školitelé sami absolvovali školení a testování NLP školitelů nejvyšší kvality a že se školitelé - členové zavázali neustále rozvíjet a zvyšovat své vlastní dovednosti v oblasti NLP.

John Grinder chce zajistit, aby jeho záměry při spoluvytváření oboru byly zachovány a aby byla zachována integrita NLP pro budoucí generace NLP, na nichž bude možné stavět.