ANLP - Naši NLP akreditivi

ANLP tim ima NLP sertifikate na različitim nivoima i učio je sa nekoliko različitih NLP škola

ANLP - Naši NLP akreditivi

Čestitam Šenen , našoj poslednjoj članici tima, na postizanju sertifikata NLP Practitioner ranije ovog meseca. Bravo, tako smo ponosni na tebe.

ANLP tim svi imaju NLP sertifikate na različitim nivoima i učili su sa nekoliko različitih NLP škola kako bi minimizirali svaku uočenu pristrasnost ili preferenciju za određenu osobu, kompaniju ili NLP školu. 

Naši nivoi certifikaciju su sledeći:

Karen Falconer - Practitioner, Master Practitioner, Trainers Training

Nina Robins - Practitioner

Shannen Marsh - Practitioner

Gemma Harley - Practitioner, Master Practitioner

Kash Falconer - Practitioner, Master Practitioner

Nekima može biti iznenađenje da, uprkos tome što su svi NLP Obučeni, ANLP ne nudi nikakvu obuku u NLP ili privatnim konsultacijama klijenata. 

Razlog za to je što je ANLP potpuno nezavisan i nuditi bilo kakvu NLP obuku bio bi sukob interesa... we would, effectively, be competing with our Own Members!  Being independent means that we can be inclusive and unbiased, accepting Members at all levels from all the recognised NLP schools.  We are here to support our Members to support their clients (see the ANLP Leadership Model).

Tako da možete biti sigurni da se ANLP Tim nikada neće takmičiti sa vama za potencijalnog klijenta i da će uvek dati sve od sebe da vas podrži da budete najbolji što možete u svojoj NLP praksi.