Dobre vesti za članove - HMRC odobrenje

ANLP nastavlja da postupa po povratnim informacijama članova i raspituje se... nakon nekih daljih istraživanja, ANLP se prijavio na HMRC za priznavanje kao pružaoci pretplate na profesionalno članstvo

Dobre vesti za članove - HMRC odobrenje

ANLP nastavlja da postupa po povratnim informacijama članova i raspituje se...

Pitali ste – da li su pretplate na članstvo u ANLP-u odobrene profesionalne naknade koje se odbijaju od poreza prilikom dovršavanja poreske prijave Velike Britanije.

Postupili smo – nakon nekih daljih istraživanja, ANLP se prijavio na HMRC za priznavanje kao pružaoci pretplate na profesionalno članstvo

Nakon pregleda od strane HMRC-a, potvrdili su da je aplikacija bila uspešna:

'ANLP je odobren od strane Poverenika za hm prihode i carinu po članu 344 Zakona o porezu na dohodak (zarade i penzije) iz 2003.

To znači da kada ove godine završite poresku prijavu, možete da na listite svoje ANLP članarine kao odobrenu profesionalnu pretplatu u relevantnom odeljku poreske prijave i dobijete odgovarajuće poreske olakšice.

HMRC, kao i mnoge organizacije, trenutno ima zaostale obaveze zbog pandemije, pa ako se ANLP ne pojavi na odobrenoj listi kada uradite poresku prijavu, savetuje vam se da objasnite da je organizacija tek nedavno odobrena i citirate sledeću referencu glavne kancelarije: T1644/2/2020.

Ovo je veoma značajno za vas jer je vaše ANLP članstvo sada priznato na najvišem nivou kao pretplata za profesionalno članstvo... još jedno odobrenje našeg profesionalizma i kredibiliteta... i tvoje!