Judith Delozier

Judith Delozier

Džudit DeLozier, originalna kopredsednikka terena u NLP-u, dala je fundamentalni doprinos razvoju mnogih osnovnih NLP modela i procesa.

ANLP RolesDžudit DeLozier, originalna kopredsednik oblasti u NLP-u i dala je fundamentalni doprinos razvoju mnogih osnovnih NLP modela i procesa.

Za svojih 30 godina obuke i rada sa NLP-om širom sveta, posebno je osvajala ideje koje se odnose na kulturu, zajednicu, ličnu kongruenciju, transkulturne veštine i više sistemskih i relacionih pristupa.

Džuditina pozadina je prvobitno u antropologiji i veronauci i njena ljubav prema plesu (balet i Kongolese) navela ju je da promoviše kretanje i telo kao primarno sredstvo u NLP - što je dovelo do stvaranja sa Robertom Diltsom iz Somatic Syntaxa. Ona je koautor "Kornjača skroz dole" (sa Džonom Grinderom) i Enciklopedije NLP-a (sa Robertom Diltsom.)

"Džudit DeLozier očigledno živi, diše i vežba ono čemu predaje."