Objavljeno u Rapport 08 - Leto 2007

Rapport 08 - Leto 2007

Sa Polom Mekenom koji priиa o NLP-u i TFT-u.

Takođe je prikazan intervju sa Kristinom Hol dr Suzan Elton, GP koja koristi NLP u svojoj praksi; Prednosti korišćenja NLP-a za obuku nastavnika i zašto razgovarati sa guruom, kada možete da šapućete konju?