Eco-Literate Coaching

Eco-Literate Coaching
Problem sa rapportom

69

Datum objavljivanja

January 28th 2021

Da bismo istražili afektivni domen, mogli bismo da se zapitamo: "Šta osećam prema prirodi?" Ovo je nešto što sam istraživao ranije u prethodnom članku Rapporta... ali stvarno se reflektuje na trenutak. Kada pozoveš osećaje u svom telu i svojoj pravoj prirodi, sećajući se da si...

Trener


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili