Ponovno sekvenciranje NLP Meta programa

Ponovno sekvenciranje NLP Meta programa
Problem sa rapportom

81

Datum objavljivanja

January 15th 2024

Autori

Nikhil Damle

Ideja o ponovnom sekvenci NLP meta programa mi je došla kada sam predavao smenu pod-modaliteta na NLP klasi. Mislio sam da NLP meta programi takođe mogu da se uzmu u inventar, i sekvenca koja se podstiče, baš kao i sa pod-modalitetima. Pitao sam se, "Šta ako pogledam naša iskustva, snalažljiva ili neodvoljiva, kroz objektiv gomile NLP meta programa zajedno? Raspetljanje ovog zavežljaja moglo bi da se uzdigne do novih izbora!" ...

NLP


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili