Španija

Španija
Problem sa rapportom

24

Datum objavljivanja

June 28th 2011

Autori

Paul Jarvis

Pre trideset godina nisam verovao u generalizacije o nacionalnim karakteristikama. Sećam se rasprave sa saputnicima da Francuzi nisu bili "ovo" i da Nemci nisu bili "to". Moje tadašnje verovanje je izgledalo kao da su sve nacionalnosti široka i raznovrsna kolekcija pojedinaca koji će, pored ostalih ljudskih talenata, sigurno imati moju prirodnu sposobnost da razumem engleski sve dok se isporučuje dovoljno sporo i glasno....

Međunarodne


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili