Vrednosti

Vrednosti
Problem sa rapportom

64

Datum objavljivanja

October 28th 2019

Četvrti članak u ovoj seriji je postavljen tako da se fokusira na vrednosti i uverenja dok se probijamo kroz logičke nivoe koji se odnose na ove sa trenerskim modalitetima. Ali u svetlu trenutnih kontekstualnih turbulencija mislio sam da bi bilo relevantno proširiti ovaj okvir za istraživanje pogleda na svet, pošto promene u kulturnoj klimi mogu drastično da se uvuku u pitanje koliko je lako nama i našim klijentima da proširimo svoja uverenja i uskladimo svoje postupke sa našim vrednostima....

Trener


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili