Rapport 05 - Jesen 2006

Toni Robins odgovara na pitanja čitalaca Rapporta, a mi intervjuišemo Stiva Andreasa.

Postoje i članci o korišćenju NLP-a sa decom sa autističnim i posebnim potrebama; Kako muslimanska zajednica prihvata Coaching i NLP i Developments unutar ANLP-a.

Gledate Lite verziju Rapporta. Da biste pročitali ceo problem, moraćete da se JOIN ANLP-u.