Συντάχθηκε από Nishith Shah

Nishith Shah

Ο Nishith Shah είναι Master Trainer του NLP, Διεθνής Πρεσβευτής του ANLP, Ηνωμένο Βασίλειο, προπονητής και ορειβάτης.