Δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο "Προπόνηση"


Συνηγορία και ακτιβισμός - Δύναμη για την Αλλαγή

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για δύο τρόπους με τους οποίους το πάθος μπορεί να εκδηλωθεί όταν πρόκειται για την υπεράσπιση σκοπών. Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον και τον ωκεανό...
Συνεχίστε την ανάγνωση...


Αστική / Ψηφιακή - Μόλυνση ή απόσταξη

Μιλήσαμε για τα οφέλη της φύσης και την αποσύνδεση από τη φύση στο πρώτο άρθρο αυτής της σειράς, επισημαίνοντας ορισμένες επιπτώσεις της διαταραχής έλλειψης φύσης που περιλάμβανε υψηλότερα ποσοστά...
Συνεχίστε την ανάγνωση...